Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Międzynarodowe cieśniny i kanały morskie - Status prawny międzynarodowych cieśnin

  Pojęcie cieśniny międzynarodowej. Cieśniny morskie to naturalne drogi wodne łączące morza i oceany. Cieśninami międzynarodowymi nazywane są tylko te łączące morza, nad których brzegami są terytoria różnych państw i stanowiące w związku z tym międzynarodowe szlaki komunikacyjne.

  Cieśniny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary morskie poza granicami jurysdykcji państwowej

  A. Morze otwarte.

  Granica morza otwartego. Morze otwarte obejmuje wody morskie znajdujące się poza granicami morza terytorialnego. Konwencja z 1982r. wyłącza z pojęcia morza otwartego wyłączną strefę ekonomiczną.

  Zasada wolności morza. Wolność mórz jest istota prawną morza otwartego, oznacza ona...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /4 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary morskie podlegające ograniczonej jurysdykcji lub suwerenności państwa nadbrzeżnego

  A. Morski pas przyległy.

  Pojęcie. Obszar morza o określonej szerokości, przylegający do zewnętrznej granicy morza terytorialnego, na którym państwo nadbrzeżne sprawuje w odniesieniu do obcych statków kontrolę w specjalnie przewidzianych dziedzinach i ograniczonym zakresie. Konwencja o prawie morza...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /3 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary morskie wchodzące w skład terytorium państwowego

  A. Morskie wody wewnętrzne.

  Definicja. Są to wody znajdujące się między lądem a wewnętrzną granicą morza terytorialnego. Zalicza się do nich zatoki morskie o określonym rozwarciu, zatoki historyczne oraz wody portów.

  Istota prawna. Wody wewnętrzne podlegają wyłącznej i całkowitej władzy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /3 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary morskie

  Kategorie obszarów morskich. Najogólniej można podzielić je na wody terytorialne i morze otwarte. W skład terytorium morskiego państwa wchodzą dwie kategorie wód: wody wewnętrzne oraz morze terytorialne.

  Biorąc za punkt wyjścia zakres jurysdykcji państwa, obszary morskie można podzielić na 3 kategorie:...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Amazonka

  Traktat o współpracy dorzecza Amazonki został podpisany w 1978r. przez Boliwię, Brazylię, Gujanę, Ekwador, Kolumbię, Peru, Surinam i Wenezuelę. Całkowita swoboda żeglugi handlowej jest zagwarantowana na zasadach wzajemności. Daje równe prawa wszystkim państwom nabrzeżnym.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Indus

  Traktat regulujący wykorzystanie Indusu został podpisany w 1960r. i zakończył spory między Indiami i Pakistanem. Został podzielony na dwie części i 3 cieki wschodniej części są dla Indii, a 3 cieki zachodniej dla Pakistanu. Strony zachowują też pewne prawa w części rzeki należącej do drugiej strony.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Niger

  Akt generalny konwencji berlińskiej z 1885r. podpisany przez państwa kolonialne, proklamował wolność żeglugi na rzece Niger i równe traktowanie wszystkich państw. Po uzyskaniu niepodległości państwa nadbrzeżne przyjęły w 1963r. nową konwencję, która utrzymała swobodę żeglugi.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Ren

  Szczegółowe przepisy dotyczące Renu zostały ustanowione przez konwencję moguncką 31 marca 1831r. Obecny status Renu jest określony przez konwencję mannheimską z 17 października 1868r., która przewiduje wolność żeglugi statków wszystkich państw. W 1963r w Strasburgu konwencja mannheimska została...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeki międzynarodowe - Dunaj

  Płynie przez RFN, Austrie, Słowacje, Węgry, Chorwacje, Serbie, Rumunie, Bułgarie i Mołdawie. Został najpierw on umiędzynarodowiony na mocy traktatu paryskiego z 30 marca 1856r. i później jego status był regulowany wieloma innymi traktatami.

  Konwencja belgradzka z 18 sierpnia 1948r. obecnie reguluje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /07.06.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt

Do góry