Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Obywatelstwo - Pojęcie i znaczenie obywatelstwa

  Definicja. Obywatelstwo jest to trwały węzeł prawny łączący osobę fizyczną z jakimś państwem, podmiotem prawa międzynarodowego.

  Znaczenie obywatelstwa. Obywatelstwo stanowi podstawę, na której opiera się ogół praw i obowiązków jednostki wobec państwa. Powołuje ono szereg doniosłych konsekwencji w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - Wzrastająca rola ludności

  Ludność będąca podstawowym, niezbędnym elementem państwa, niegdyś traktowana jako przydatek terytorium, dzieląca bierne jego los, stała się współcześnie elementem aktywnym, zasadniczym, decydującym poprzez uznaną w prawie międzynarodowym zasadę samostanowienia narodów o kształcie swej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - Normy regulujące status prawny ludności

  Z istoty zwierzchnictwa terytorialnego wynika, iż określenie położenia prawnego ludności należy do kompetencji wewnętrznej państwa, które w swym ustawodawstwie ustala zakres praw i obowiązków obywateli, jak i cudzoziemców. Fakt, iż status prawny ludności regulowany jest przez ustawodawstwo wewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDNOŚĆ W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM - Definicja

  Określeniem „ludności państwa” obejmuje się w prawie międzynarodowym ogół osób fizycznych zamieszkujących terytorium określonego państwa i podlegających jego jurysdykcji. Są nimi w większości obywatele pozostający w szczególnej, stałej więzi prawnej z państwem oraz cudzoziemcy zazwyczaj przypadkowo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń kosmiczna - Problemy prawne wykorzystania sztucznych satelitów Ziemi

  Sposoby wykorzystania satelitów. Mogą być wykorzystywane w telekomunikacji, meteorologii, geodezji i kartografii, dla zdalnego badania z Ziemi. Na podstawie podpisanej 20 sierpnia 1964r. w Waszyngtonie umowy utworzono Międzynarodową Organizację Łączności Satelitarnej.

  Zdalne badanie Ziemi – problemem jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń kosmiczna - Odpowiedzialność za szkody kosmiczne

  Konwencja o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody kosmiczne, z 29 marca 1972r. Zawiera zasadę o odpowiedzialności absolutnej i rozwija ogólne postanowienia o odpowiedzialności znajdujące się w układzie z 1967r.

  Zasada odpowiedzialności absolutnej. Państwo wysyłające obiekt ponosi absolutną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń kosmiczna - Ratownictwo kosmiczne

  Umowa o ratowaniu kosmonautów z 22 kwietnia 1968r. Układ z 1967r. uznaje kosmonautów za wysłanników ludzkości i nakazuje udzielenie im wszelkiej pomocy. Umowa z 1968r. - Zgodnie z jej postanowieniami, państwo, które uzyska informacje lub ustali, że załoga statku kosmicznego uległa wypadkowi, znajduje się w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń kosmiczna - Granice przestrzeni kosmicznej

  Granica zewnętrzna nie może być ostatecznie ustalona, jeśli przyjmiemy, że Wszechświat jest nieskończony, w praktyce jest ruchoma i wyznaczana aktualnym poziomem naukowych i technicznych możliwości człowieka.

  Granica wewnętrzna. Ma istotne znaczenie, gdyż wskazuje równocześnie, dokąd sięga...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń kosmiczna - Status prawny przestrzeni kosmicznej

  Zasięg suwerenności państwowej w przestrzeni nadziemskiej.

  W związku z rozwojem technologii kosmicznej, pojawiła się potrzeba określenia zasięgu suwerenności w przestrzeni kosmicznej, jednak żadna z dotychczasowych konwencji nie miała do niej zastosowania.

  Niepodleganie przestrzeni kosmicznej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestrzeń powietrzna

  Zasada całkowitego i wyłącznego zwierzchnictwa państwowego. Po I wojnie światowej zaakceptowano tezę o podleganiu przestrzeni powietrznej suwerenności państwowej. Konwencja z 13 października 1919r. zawierała zasadę całkowitego wyłącznego zwierzchnictwa państwa nad przestrzenią powietrzną ponad...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /4 297

  praca w formacie txt

Do góry