Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Ochrona poszczególnych grup - Prawo kobiet

  Konwencja o prawach politycznych kobiet. Dnia 20.12.1952 r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło pierwsza umowę dotyczącą wyłącznie praw kobiet. Umowa ta stwierdza, że kobiety maja na równi z mężczyznami prawo uczestniczenia w wyborach, zajmowania urzędów publicznych i wykonywania wszelkich funkcji publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zapobieganie i karanie zbrodni ludobójstwa

  Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego. W grudniu 1946 r. Zgromadzenie Ogólne uchwaliło rezolucje nr.95/1, która stwierdza: „Ludobójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do istnienia całych grup ludzkich, tak jak zabójstwo stanowi zaprzeczenie prawa do życia poszczególnych jednostek [...]. ludobójstwo stanowi zbrodnię w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zakaz dyskryminacji

  A. Dyskryminacja rasowa

  Deklaracja w sprawie likwidacji wszelkich norm dyskryminacji rasowej. Sesja XVIII Zgromadzenia Ogólnego 20 listopada 196 r. przyjęła deklaracje w sprawie likwidacji wszelkich norm dyskryminacji rasowej. Po raz pierwszy w dokumencie międzynarodowym dyskryminacja z powodu rasy, koloru...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka

  Układ Paktów. Jest on w zasadzie identyczny. Poza wstępem dzielą się na pięć części, z których pierwsza zwiera jeden tylko artykuł poświęcony prawu ludów i narodów do samostanowienia, druga obejmuje postanowienia ogólne, trzecia traktuje odpowiednio: o prawach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

  Międzynarodowa Karta Praw Człowieka. Na konferencji w San Francisco wysunięta została idea opracowania międzynarodowej karty praw człowieka. Organem, który miał określić jej formę i treść, była, stosownie do art.68 Karty NZ, Komisja Praw Człowieka wyłoniona przez Radę Gospodarczo-Społeczną. Na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zasada poszanowania praw człowieka W Karcie Narodów Zjednoczonych

  Postanowienia Karty NZ. Zgodnie z ust.3 art.1 Karty, ONZ zmierza: do osiągnięcia międzynarodowej współpracy przy „rozwiązaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu swobód dla wszystkich bez różnicy rasy, płci, języka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowa ochrona praw człowieka

  Międzynarodowy system ochrony praw człowieka. W wyniku zorganizowanej współpracy państw-członków Narodów zjednoczonych doszło do wypracowania całego międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. U źródeł owej współpracy leżą tragiczne doświadczenia II wojny światowej. Na istniejący obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Procedura ekstradycyjna

  Regulowana jest w drodze umownej. Najczęściej wniosek ekstradycyjny wraz z uzasadnieniem i dokumentacja przekazywany jest w drodze dyplomatycznej, choć coraz częściej komunikują się ze sobą ministerstwa sprawiedliwości i prokuratury generalne. Ostatnia czynnością ekstradycyjną jest przekazanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Przestępstwa polityczne

  Kwalifikacja, czy zachodzi przypadek przestępstwa politycznego, należy do państwa pobytu osoby, o której wydanie zwróci się inny podmiot. Zależna jest w znacznej mierze od stanu stosunków między zainteresowanymi państwami. W celu uniknięcia rozbieżności w kwalifikacji, a przede wszystkim uniemożliwienia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstradycja przestępców - Przestępstwa ekstradycyjne

  Stanowią one podstawę wydania i wymieniane są w umowach międzynarodowych bądź w drodze szczegółowego wyliczenia, bądź przez podanie klauzuli ogólnej z ewentualnymi wyjątkami. Z reguły obejmują najpoważniejsze przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu. Wśród przestępstw, które nie uzasadniają...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Zdzisiu Dodano /08.06.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt

Do góry