Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Unia Europejska - Komisja Europejska

  Organ wykonawczy Wspólnot Europejskich. W skład Komisji wchodzi 20 członków-komisarzy (po dwóch z większych i po jednym z mniejszych krajów członkowskich Unii) na czele z Przewodniczącym. Kadencja obecnej Komisji, której Przewodniczącym jest José Manuel Barroso zaczęła się 22 listopada 2004 roku.

  Komisja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska - Trybunał sprawiedliwości

  Organ Unii Europejskiej pełniący funkcję sądu międzynarodowego, konstytucyjnego, administracyjnego. Jako sąd międzynarodowy rozstrzyga wszelkie spory pojawiające się przy realizacji traktatów i dotyczą naruszenia prawa europejskiego. Jako sąd konstytucyjny kontroluje legalność aktów prawnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska - Rada Europejska

  (nie należy ją mylić z rada europy lub Radą Unii Europejskiej) Wytycza strategiczne cele rozwoju Unii. Powołana w 1974r.,stanowi formę systematycznych spotkań szefów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy do roku pod przewodnictwem głowy państwa lub szefa rządu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska - Rada Unii Europejskiej

  Rada jest głównym organem decyzyjnym UE. Podobnie jak Parlament Europejski, Rada została powołana w latach 50. na mocy traktatów założycielskich. Reprezentuje ona państwa członkowskie, a w jej obradach uczestniczy jeden minister z każdego rządu krajowego UE.Różni ministrowie uczestniczą w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska - Parlament Europejski

  Złożony z wybranych na 5 lat przedstawicieli społeczeństw państw członkowskich. Deputowani w Parlamencie Europejskim zasiadają nie w blokach narodowych, ale według ogólnoeuropejskich frakcji politycznych, które skupiają wszystkie główne partie polityczne działające w państwach członkowskich UE.

  2004...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Europejskie Organizacje Regionalne - Unia Europejska

  Początek tej organizacji sięgają czasów 1951r. gdy na postawie traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) , którą założyły Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Włochy, RFN.

  Był to początek działań integracyjnych w sferze gospodarczej Europy Zachodniej.

  W 1957 r...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Organizacje współpracy politycznej i wojskowej

  • NATO organizacja Paktu Północnoatlantyckiego utworzona 1949

  Zadania:

  ochrona wolności, wspólnego dziedzictwa i cywilizacji swych ludów opartego na zasadzie demokracji, wolności

  połączenie wysiłków zbrojnej obrony oraz zachowania pokoju i bezpieczeństwa

  udzielanie pomocy stronie lub...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /2 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUNKCJE SEKRETARZA GENERALNEGO ONZ

  Sekretarza Generalnego wybiera na 5 lat Zgromadzenie Ogólne na zlecenie Rady Bezpieczeństwa.

  Dotychczasowi Sekretarze

  1) Trygve Lie

  2) Dag Hammarskjold

  3) U Thant

  4) Kurt Waldheim

  5) Javie Perez de Cuellar

  6) B. Boutros Ghali

  7) Kofi Annan

  Funkcje Sekretarza Generalnego

  1) prawo uczestniczenia w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - TERYTORIA POWIERNICZE I OBSZARY NIESAMODZIELNE

  Po I woj. Św. Powołano instytucję mandatu międzynarodowego, które objęto

  kolonie i terytoria odebrane państwom zwyciężonym. Terytoria te oddano w zarząd niektóry państwom ( najwięcej Anglii, Francji ) System ten wyróżniał trzy kategorie mandatów ( A, B, C ) w zależności od stopnia rozwoju danego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - FUKCJE RADY GOSPODARCZO – SPOŁECZNEJ

  a ) realizacja działań w dziedzinie gospodarczej i społecznej.

  W ramach tej funkcji w Radzie występują komisje:

  - funkcjonalne do spraw transportu i komunikacji , narkotyków, praw człowieka, spraw społecznych, zagadnień ludnościowych.

  - ekonomiczne dla Europy ( w Genewie ), dla Azji i Pacyfiku, dla...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Luntek Dodano /09.06.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt

Do góry