Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Polityka dochodowa

  Poziom i struktura dochodu – dochody są netto i brutto lub nominalne i realne.

  Netto i brutto- przed i po opodatkowaniu(z opodatkowaniem brutto), tu wpływa polityka fiskalna, gdy istnieje progresja podatkowa to może mieć bardzo duży wpływ.

  Nominalny i realny – wiąże się z polityką pieniężną, bo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /4 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka cen

  Państwo oddziałuje na ceny i dochody. Cen nie ustala z małymi wyjatkami(ceny węgla, leków).

  Wpływa przez politykę pieniężną – zwiększając/zmniejszając strumień pieniądza, oprocentowanie, co wpływa na inflację, a więc i na ceny. Polityka taniego pieniądza- wzrost wydatków państwa.

  Wpływa przez...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka pieniężna

  To segment polityki gospodarczej. Odgrywa wielką rolę w gospodarce rynkowej. W gospodarce centralno-planowanej pierwotne znaczenie mają strumienie rzeczowe, dopiero później pieniądz(najpierw trzeba było mieć przydział). W gospodarce rynkowej pierwotny jest strumień pieniądza, gdzie są pieniądze jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /10 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programowanie rozwoju gospodarczego

  Otoczenie – całokształt zmiennych sytuacyjnych, na które podmiot podejmujący decyzje nie ma wpływu, a musi je uwzględnić. Problemem jest wykorzystanie szans jakie to daje, wyzwań, uniknięcie zagrożeń.

  Problem przewidywania zmian i programowania aktywności gospodarczej uwzględniajac te zmiany(tempo i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /6 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współzależności między różnymi celami

  Podstawowe cele dzielimy na tradycyjne i nowoczesne. Do tradycyjnych zaliczmy:

  Rozwój gospodarczy(rozwój społeczno-gospodarczy, nie tylko wzrost PKB, ale i struktura jakościowa)

  Stabilizacja cen(przeciwdziałanie inflacji)

  Pełne zatrudnienie(niemożliwe, ale do tego się dąży)

  Równowaga...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczna gospodarka rynkowa

  To typ ładu ekonomicznego, którego najlepszym przykładem jest gospodarka Niemiec, która powstała przed 51 laty. Ten typ ma powstać w Polsce, o czym mowa jest w konstytucji w art. 20, ma opierać się na prywatnej własności, solidarności. Społeczna gospodarka rynkowa – gospodarka oparta na własności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /4 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka ładu gospodarczego

  Krajowe typy ładu są kształtowane pod wpływem Unii Europejskiej. Te struktury charakteryzuje wysoki poziom podziału pracy , ład gospodarczy obejmuje wiele elementów składowych. Na niego składają się :

  mechanizmy koordynacyjne

  regulacje prawne

  motywacje podejmowanych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja

  Globalizacja stała się jednym z najczęściej używanych słów do opisu naszej rzeczywistości. Według prof. Baumana globalizacja jest sytuacją, której jeszcze w historii nie było. Powiązania międzyludzkie rozszerzyły się do tego stopnia, że dotyczą całej kuli ziemskiej. Nasze życie nie zależy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /13 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja i jej przejawy w życiu przeciętnego Polaka

  Globalizacja to słowo na czasie, które zmienia się w zaklęcie otwierające bramę do przyszłości. Globalizacja to dziwna gra. Miejsce rozgrywek – cały świat, uczestnicy – my wszyscy, reguły gry – nie dla wszystkich zrozumiałe. Ci, co je doskonale rozumieją, wygrywają. Globalizacja jest terminem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /13 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna demokracji i jej krytycy

  Wiek V był złotym stuleciem demokracji greckiej. W stolicy demokracji Atenach, i w innych greckich poleis demokracja funkcjonowała w stałych zmaganiach z oligarchicznymi partiami bogaczy. Stary Oligarcha pisał o nieustannym konflikcie dwu partii, bogatych i biednych, które wszędzie ze sobą walczą. Wszędzie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /9 403

  praca w formacie txt

Do góry