Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. W lecie 1945 powrócił do kraju uwięziony pod koniec wojny na terenie Francji przez hitlerowców, prymas Polski kardynał August Hlond. Podjęte przez Stolicę Apostolską kroki, mimo, że wyraźnie sprzyjające polskiej racji stanu źle zostały...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /2 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - KONSTYTUCJA PRL

  26 maja 1951 roku Sejm Ustawodawczy powołał komisję pod przewodnictwem Bolesława Bieruta. Konstytucja Polski Ludowej uchwalona została 22 lipca 1952 roku – wnoszone przez następnych prezydentów poprawki i uzupełnienia nie zmieniły jednak jej stalinowskiego charakteru. Konstytucja stwierdzała, że Polska...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - LOSY INNYCH PARTII

  Wybory odsunęły PSL od wpływu na bieg wydarzeń. Pod koniec września 1947 powstałą PSL – Lewica (Józef Niećko, Kazimierz Banach). Komuniści stają się coraz silniejsi – odbywa się nagonka na Stanisława Mikołajczyka, który przy pomocy marynarzy, w październiku wyrusza do USA. Do 1950 odbywały się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - POWSTANIE PZPR

  Po wyborach w 1947 PPR wysunęła hasła zjednoczenia ruchu robotniczego. Zjednoczenie to pojmowane było jako narzucenie całemu ruchowi robotniczemu ideologii komunistycznej, dlatego wymagało zniszczenia tożsamości PPS. PPS-owska wizja socjalizmu społecznego pozostawała w jawnej sprzeczności z PPR-owską...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka w Polsce XX wieku - MAŁA KONSTYTUCJA

  W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja – ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ – Radę Państwa, której...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i pierwsze doktryny polityczne

   

  DoktrynaDoktryną określamy zbiór ogólnie uporządkowanych w pewien sposób założeń, twierdzeń, poglądów na temat określonej dziedziny wiedzy. W doktrynach znajdujemy różne twierdzenia nawiązujące do dorobku nauki, oraz liczne tezy wynikające z przyjmowanych założeń światopoglądowych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /6 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka społeczna i gospodarcza

  Termin polityka pochodzi od greckiego słowa polityce, ozn. sztukę rządzenia państwem. Współcześnie używa się terminu tego do określenia działalności władz państwowych w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków państwa za granicą. Często pojęciu temu nadaje się szersze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Polityki Pieniężnej

  Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP decydującym o kształcie polskiej polityki pieniężnej. Jej podstawowym celem jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu. Sytuacja RPP ukształtowała się w dniu 17 lutego 1998 r. a w jej skład...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /4 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagraniczna polityka gospodarcza

  Problem międzynarodowej współpracy gospodarczej. Zwiększa się jej tempo, zmienia się jej struktura..

  Kraje różnią się pod względem rozmiarów i struktury czynników produkcji, dlatego korzystna jest współpraca. Czynniki produkcji: czynniki naturalne(zasoby bogactw naturalnych, warunki klimatyczne, warunki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zatrudnienia

  Oddziaływanie państwa na rynek pracy. Jest tu podaż i popyt na pracę. Problem równowagi i nierównowagi, częściej to drugie, zazwyczaj polega na nadwyżce podaży pracy nad popytem na nią. Odwrotnie w tej chwili nie ma(ale było w latach60-tych w Niemczech). Nadwyżka podaży nad popytem to BEZROBOCIE...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Juzek Dodano /09.06.2011 Znaków /7 468

  praca w formacie txt

Do góry