Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - JĘZYK TEORII

  Rodzaje terminów:

  Terminy empiryczne : pozwalają opisać to co jest rzeczywiste, zjawiskowe, co oddziaływuje na zmysły obserwatora jak bodziec.

  Terminy teoretyczne: opisują to co przed ludzkimi zmysłami jest ukryte

  Pojawia się problem „przekładalności” języka, za pomocą którego usiłuje się wyrazić...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - STRUKTURA TEORII

  Struktura teorii - szczególny układ elementów składowych tej formy. Traktowany jako zbiór obiektów językowych, które zostają poddane wielokierunkowej analizie logicznej.

  Wg. K. von Beyma Teoria zawiera 3 elementy:

  System wzajemnie powiązanych wypowiedzi na temat określonego wycinka rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - NATURA TEORII NAUKOWYCH

  Teorie musza być formułowane w sposób abstrakcyjny, czyli nie może dotyczyć jednostkowych zdarzeń ale ogólnych właściwości i procesów, możliwie ponadczasowych i uniwersalnych

  Posługują się językiem zdyscyplinowanym, często matematycznym. Chcąc unikać wieloznaczności pojęć badacze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA W JĘZYKU NAUKOWYM

  Teoria może być traktowana jako

  historia myśli politycznej, historia stosunków politycznych – badacze posługują się terminem teoria, analizując historię wybranych poglądów podzielanych w danym czasie

  Metodologia – czyli jako analiza teorii jako rezultatu działalności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /1 567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA W JĘZYKU POTOCZNYM

  Teoria bywa przeciwstawiana praktyce – co sugeruje niezgodność z rzeczywistością, utopijność czy bezużyteczność.

  Teoria jako przeciwstawienie empirii – co wskazuje na jej spekulacyjny, nie poparty doświadczeniem charakter

  Teoria jako przeciwstawienie konkretu – czyli cos...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - TEORIA

  (wg P. Sztompki): Każdy taki i tylko taki rezultat badawczy, który pełni funkcję wyjaśniającą.

  Zadaniem teorii jest stworzenie spójnego ( całościowego) opisy rzeczywistości mającego charakter przyczynowo skutkowy Jak wynika z samej definicji, funkcja wyjaśniająca jest szczególnie istotna, ponieważ...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułowanie i Budowa Twierdzeń ogólnych w nauce o polityce

  W naukach społecznych istnieje ostra polemika, w której coraz częściej zyskuje akceptację pogląd, zgodnie z którym zdania wchodzące w skład teorii społecznych mają wprawdzie formę ZDAŃ OGÓLNYCH (praw nauki), ale nie spełniają dodatkowych warunków tyczących tresci pojęć w zdaniu, problem ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /6 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUOWANIE FAKTÓW NAUKOWYCH

  Rozumienie „faktu”:

  Sąd pewny, nie podlegający wątpliwości

  Wiedza faktyczna utożsamiana z empiryczną, będąca przeciwstawieniem teoretycznej – wtedy fakt to sąd o poszczególnym zaobserwowanym zdarzeniu, jak i prawo ustalone na podstawie takich obserwacji – w odróżnieniu od prawa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /6 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowości w nauce o polityce

  W badaniach naukowych punktem wyjścia są wydarzenia i fakty.

  Fakt przedmiotowy to zdarzenia zachodzące w rzeczywistości, które posiadają pewne podstawowe części (złożone części można podzielić na mniejsze aby mieć bardziej uporządkowany obraz świata).

  W przypadku polityki mówić możemy o faktach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /4 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja miedzynarodowa na początku XX wieku - II WOJNA BAŁKAŃSKA

  Sprzymierzeńcy nie mogli dojść do porozumienia w kwestii podziału Macedonii. Bułgarzy byli przekonani że ponieśli największe ofiary, a dostali najmniej.

  29/30 VI 1913 → atak Bułgarów na Serbów i Greków

  Bułgarzy przeliczyli się z siłami bo siły greckie i serbskie stawiły opór mocniejszy niż się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edzio Dodano /10.06.2011 Znaków /1 009

  praca w formacie txt

Do góry