Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Teorie władzy - Idealne typy panowania wg Webera

  Panowanie charyzmatyczne -odnosi się do władzy charyzmatycznej, czyli takiej która wynika z emocjonalnego przywiązania i zaufania rządzonych stosunku do przywódcy posiadającego charyzmę- umiejętność efektywnego wpływania na innych. Zdolność wywierania wpływu na orientację normatywną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /2 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Władza może polegać na...

  Przekonywaniu

  Wywieraniu wspływu (wpływ nie jest uregulowany normami społecznymi, jest rodzajem faktycznej zależności, a nie stosunkiem społecznym; wpływ można wywierać będąc tego nieświadomym w przeciwieństwie do władzy)

  Manipulacji (to rodzaj wpływu; nie jest ujęta normami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Według Webera

  Władza oznacza szanse przeprowadzenia swej woli, także wbrew oporowi innych, w ramach pewnego stosunku społecznego, bez względu na to, na czym ta szansa polega. Przeforsowanie swojej woli odbywa się poprzez różnych zasobów – np. ekonomicznych - lub technik w odpowiednim czasie. Władza jest stosunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Władza jako waluta w systemie komunikacji (Deutsch)

  Traktowanie władzy jako jeden z mechanizmów kontroli społecznej, funkcjonujący tam, gdzie nie należy korzystać z przemocy, a gdzie zawodzą oddziaływanie, przyzwyczajenie czy dobrowolna koordynacja

  Władza wiąże się tu z obiegiem informacji w systemie społecz. oraz możliwością nauki...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Teoria wpływów (Dahl)

  1.A ma władzę nad B w tej mierze, w jakiej może skłonić B do wykonania czegoś, czego ten w innej sytuacji by nie wykonał

  2.Czynniki umożliwiające wywieranie wpływu to:

  a) Oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet)

  b) -||- na przyjaźni i życzliwości

  c) -||- na racjonalnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Teorie substancjalne (Morgenthau)

  1.Utożsamianie władzy z politycznymi środkami i zasobami, które państwo może wykorzystać, realizując monopol uprawnionego zastosowania przemocy, aby przeprowadzić swe zamierzenia, pomimo oporu;

  2.Traktowanie polityki jako działanie w imię interesów określonych w kategoriach władzy

  3.Opisywanie władzy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy - Teorie psychologiczne (Hobbes, Nietzche)

  Dążenie panujących do władzy jest wskazywane jako jeden z podstawowych ludzkich popędów;

  Ludzie dążą do posłuszeństwa wobec władzy powszechnej (pragnienie obrony);

  Władza powinna być silna, tak by stłumić skłonność do konfliktów między jednostkami oraz tłumić zarzewia wojny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzji politycznych - Kryteria podziału i rodzaje decyzji politycznych

  1. Kryterium rangi i charakteru

  - Strategiczne (perspektywiczne)

  - Bieżące (taktyczne)

  - Operatywne (doraźne)

  2. Kryterium wiedzy dostępnej podmiotom

  - podejmowane w warunkach pewności

  -||- niepewności

  -||- ryzyka

  3. Kryterium adresata

  - Ogólnospołeczne

  - Partykularne

  - Indywidualne (np. nominacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzji politycznych - Rodzaje ośrodków decyzyjnych

  Narodowe (działające na terenie danego państwa)

  Międzynarodowe (gremia kierownicze organizacji politycznych, militarnych i ekonom. oraz konferencje międzyn.)

  Będące organami państwa (parlament, prezydent, rząd)

  Niebędące organami państwa (centralne instancje partii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria decyzji politycznych - Rodzaje sytuacji decyzyjnych

  Zdeterminowane (sytuacja pewności)

  Częściowo określone, czyli losowe (sytuacja ryzyka)

  Niepewne

  Konfliktowe

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Tolek Dodano /12.06.2011 Znaków /136

  praca w formacie txt

Do góry