Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Eurojust

  Tak jak Europol ma na celu poprawę współpracy policyjnej między p. członkowskimi, tak jego odpowiednikiem w zakresie współpracy prokuratorskiej jest Eurojust - Europejski Urząd ds. Współpracy Sądowej

  Jako organ składający się z przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europol

  Europejski Urząd Policji rozpoczął swoją działalność w 1998 r., chociaż Konwencję w sprawie jego powołania, będącą wynikiem wieloletnich doświadczeń w zakresie współpracy policyjnej i zwalczania przestępczości zorganizowanej między p. członkowskimi UE, przyjęto jeszcze w 1995...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Schengen - System Informacji Schengen (Schengen Information System)

  Stanowi on fundament systemu schengeńskiego i jego uruchomienie umożliwiło zlikwidowanie kontroli granicznych na wewnętrznych granicach państw strefy. SIS do komputerowa baza danych, której centralny serwer znajduje się Strasbourgu, zaś w każde państw - członków strefy posiada podłączony doń serwer...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /1 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Schengen - Współpraca sądowa w ramach Schengen

  -Kraje Schengen są zobowiązane do walki z nielegalnym handlem i przemytem narkotyków.

  -Kraje Schengen są obowiązane zapewniać sobie bezpośrednią współprace w kwestiach prawno-karnych (łącznie z przestępstwami fiskalnymi, ale bez niektórych drobnych przestępstw i wykroczeń). Współpraca może...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Schengen - Współpraca policyjna w ramach Schengen

  -Służby policyjne krajów Schengen mają udzielać sobie współpracy administracyjnej celem zapobiegania i wykrywania przestępstw (zarówno bezpośrednio ze sobą lub via organy centralne krajów, Art. 39 porozumienia Schengen II z 1990)

  - Obserwacja policyjna może być kontynuowana jeżeli osoba podejrzana o...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Schengen - Niektóre regulacje wprowadzone przez Schengen

  Od 1986 na granicach sygnotariuszy układu odbywała się jedynie wzrokowa kontrola pojazdów, które musiały przejeżdżać ze zmniejszoną prędkością. Od 1995 roku kontrole miały być zlikwidowane, zaś obowiązkiem państw jest dopilnowanie, aby usunięte zostały jakiekolwiek przeszkody i utrudnienia w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System Schengen

  Powstał na mocy zawartego w luksemburskim mieście Schengen w czerwcu 1985 porozumienia (tzw. Schengen I) między krajami Beneluksu, Francją i RFN("Porozumienie między rządami Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Francji w sprawie stopniowego zniesienia kontroli na wspólnych granicach")...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /4 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Ombudsmana

  Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powołano Traktatem z Maastricht. Jego pozycję i kompetencje reguluje art. 228 TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ. Rzecznik Praw Obywatelskich jest w pełni niezależny w wykonywaniu swej funkcji. W wykonywaniu tej funkcji nie zwraca się o instrukcje ani ich nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Parlament Europejski

  Posiada trzy podstawowe uprawnienia: władzę ustawodawczą, uprawnienia budżetowe oraz uprawnienia kontroli władzy wykonawczej. Narzędziami sprawowania kontroli politycznej wobec pozostałych organów i instytucji są:

  -pytania deputowanych,

  -analiza sprawozdań z działalności,

  -udzielenie absolutorium...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspólnotowa kontrola pozasądowa realizowana przez Komisję Europejską

  Ma najszerszą kompetencję w zakresie kontroli przestrzegania prawa wspólnotowego przez jego podmioty (nazywana jest Strażnikiem Traktatów).

  Również inne instytucje wspólnotowe są kontrolowane przez Komisję Europejską. W przypadku wątpliwości co do legalności wydawanych przez nie aktów, może ona...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /michol Dodano /22.07.2011 Znaków /2 854

  praca w formacie txt

Do góry