Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  MODELE DEMOKRACJI - EGALITARYZM

  Marks; egalitaryzm występuje w historii i w dziejach myśli ludzkiej w 2 zasadniczych, lecz nie odgraniczających się ostro, a przeciwnie - przenikających się odmianach: umiarkowanego i skrajnego; Marks zarzuca państwu nierówność społeczną, traktuje państwo jako aparat klas rządzących, Marks nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE DEMOKRACJI - ELITARYZM

  Przedstawiciele teorii elit – Pareto, Mosca, Michels, Weber, Schumpeter; głosili oni utopijność rządów mas i stali na stanowisku, że niezależnie od przyjętej formy rządów, zawsze u władzy pozostają jednostki nieliczne i najbardziej do tego predestynowane. W odpowiedzi na to rozwinęła się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INSTYTUCJE DEMOKRACJI DELIBERATYWNEJ

  Deliberatywne sondaże

  Dni deliberacji

  Panele obywatelskie

  Rozwój mechanizmów informacji zwrotnej od wyborców i komunikowanie między obywatelami

  Promowanie świadomego dokonywania wyborów

  Publiczne finansowanie gru i zrzeszeń obywatelskich, które zajmują się tymże...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Mirek Dodano /14.06.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPARCJALIZM - Krytyka imparcjalizmu

  zarzuca się mu zbytnią abstrakcyjność

  zbyt wąska koncepcja argumentacji

  odrzuca się przekonanie, że dla prawomocności praw i polityki konieczny jest namysł wolny od przymusu i relacji siły

  większa wartość wg krytyków ma refleksja nad charakterem i jego znaczeniem w warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPARCJALIZM

  Namysł inspirowany zasadą bezstronności (wykraczanie poza interes własny oraz otwartość na wszelkie punkty widzenia i uwzględnienie ich w dochodzeniu do decyzji); decyzje polityczne są bezstronne, jeśli da się ich bronić wobec wszystkich znacząco dotkniętych nimi grup i partii jako równoprawnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA DELIBERATYWNA

  Platon, Arystoteles, Madison, Schumpeter – nieufne podejście do demokracji, niepokój, że system ten jest doprowadzi do rządów motłochu, wg Arystotelesa demokracja to ustrój zepsuty, rządzi wielu złych.

  Joseph Bessette wprowadził termin demokracja deliberatywna. Pojęcie to odnosi się do koncepcji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /2 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Robert Dahl Demokracja i jej krytycy - Dahl wyróżnia trzy transformacje demokratyczne

  Pierwsza demokratyczna transformacja przeprowadzona została w starożytnej Grecji. Jest to przejście od koncepcji i praktyki rządów niewielu do rządów wielu obywateli. W owym czasie jedynym do pomyślenia miejscem takiej demokracji mogło być miasto-państwo. Rządy demokratyczne, określane jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DEMOKRACJI - A. Świderski „O współczesnej demokracji bezpośredniej” [w:] „Gdańsk i Ateny. O demokracji bezpośredniej w Polsce”

  Pierwszą różnicą pomiędzy demokracją polską a ateńską jest nieodwoływalny charakter mandatu udzielanego najwyższym funkcjonariuszom państwa w Polsce. Charakterystyczny dla demokracji ateńskiej był ostracyzm stosowany jako procedura kontroli wykonywania mandatu, charakterystyczna jest również procedura...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /4 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DEMOKRACJI - Ch. Lasch „Czy demokracja zasługuje na przetrwanie?” [w:] „Bunt elit”

  Upadek współczesnej demokracji wyraża się wzrastającym izolacjonizmem elit – „klasy mówiące” stają się coraz bardziej zamknięte i konwencjonalne, niektórzy kwestionują wręcz ich umocowanie w rzeczywistości – „klasy mówiące” zamieszkują sztuczny świat, symulację. Konwencjonalizacja oznacza również...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DEMOKRACJI - R. Legutko „Czy demokracja jest ustrojem mądrym?” [w:] „Demokracja dla wszystkich”

  Pytanie tytułowe „czy demokracja jest ustrojem mądrym” Legutko wywodzi z generalizacji antycznej filozofii państwa – a więc twierdzenia, że najlepszy jest ten ustrój, który kieruje się mądrością. Dalej zwraca uwagę na dwuznaczność pojęcia demos: jako ogół obywateli i jako ogół biednych obywateli (w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Edi Dodano /13.06.2011 Znaków /3 481

  praca w formacie txt

Do góry