Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Operacyjne

  Na początku dostrzegano władze tylko w tedy kiedy państwo A wywierało wpływ na państwo B i państwo B czyniło coś wbrew swojej woli.

  Benfield wyróżnił analizę czynników umożliwiających wywieranie wpływu :

  - oddziaływanie opierające się na poczuciu zobowiązania (autorytet)

  - oddziaływanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Substancjonalne

  Dawniej władza była utożsamiana z politycznymi środkami i zasobami które państwo może wykorzystać realizując monopol uprawnionego zastosowania przemocy, aby przeprowadzić swe zamierzenia pomimo wewnętrznego oporu obywateli czy też w relacjach zagranicznych z innymi państwami. W latach 50 XX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Teorie psychologiczne

  Dążenie do władzy często jest wykazywane jako jeden z podstawowych ludzkich popędów.

  Jest to nie tylko wykorzystywanie władzy do maksymalizacji przyjemności, ale głównie twierdzenie, że człowiek nie może sobie zapewnić mocy i środków do tego by żyć dobrze tak jak w danej chwili nie zdobywając sobie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota rewolucji według Hannah Arendt

  Pojęcie „rewolucja” często potocznie kojarzone jest z przemocą i gwałtem. W potocznym rozumieniu podobne jest do wojny, można powiedzieć wojny domowej. Nie mniej jednak, jeśli chcemy ukazać prawdziwe oblicze rewolucji, nie możemy się zadowolić potocznymi intuicjami, należy wydobyć całą głębię tego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /5 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i marksizmu

  Starożytność. Arystoteles uważał, że państwo powstało na drodze naturalnego rozwoju. Ludzie łączyli się w rodziny, te w osady a następnie w koinonia, miasta-państwa w celu osiągnięcia szczęścia i samowystarczalnego istnienia. Zadaniem takiego polis miało być zapewnienia ludziom cnotliwego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /3 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje systemu społecznego wg T. Parsonsa

  ■ F. adaptacyjna (A) (system organizmu, ekonomiczny) – (skierowane na zewnątrz i instrumentalnie)

  system społeczny jest umiejscowiony w konkretnej osobie, która będąc organizmem

  fizycznym adaptuje się do środowiska.

  ■ F. osiągania celu (G) (system osobowości, system polityczny) – (skierowany na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - PAŃSTWO TOTALITARNE

  >

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - PAŃSTWO AUTORYTARNE

  To państwo w którym nie ma warunków do działania społeczeństwa obywatelskiego i idei samorządności. Udział obywateli w życiu politycznym podlega stałej kontroli i sprowadza się do pewnych rytualnych zachowań i przyzwyczajeń. Organizacja państwa opiera się na silnej władzy wykonawczej w rękach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE

  Państwo opierające się na konstrukcyjnych zasadach: suwerenności narodu, trójpodziału władzy, pluralizmu politycznego. W demokratycznym państwie prawa wyznaczane są tez takie wartości jak tolerancja, równość wobec prawa, rozwinięte wolności swobody jednostki, sprawiedliwość i porządek społeczny...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Forma państwa - MONARCHIA

  Wyróżnia się monarchie:

  • Nieograniczoną – władza monarchy jest niepodzielna, jednolita, pochodząca od Boga, zatem nie może być ograniczona przez ludzi

  • Ograniczoną – pozycja monarchy określona jest przez konstytucję, a władza ogranicza się do funkcji reprezentacyjnych i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt

Do góry