Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Państwo a społeczeństwo – znaczenie pojęć wczoraj i dziś

  Państwo jest to wyodrębnione terytorium , zamieszkiwane przez ludność i mającerząd sprawujący władzę zwierzchnią. Przynależność do państwa jest sformalizowana i powstaje przez nabycie obywatelstwa. Państwo jest podstawową forma, organizacji życia politycznego społeczeństwa narodowego.

  Przez...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiektywistyczne i subiektywistyczne koncepcje genezy państwa

  Ujęcia obiektywistyczne

  Twierdzą, że formowanie się narodu to długotrwały i złożony proces, który zależy od wielu czynników:wspólnota historii – naród jako kategoria historyczna, produkt wspólnych dziejów historycznych, w toku których tworzyły się specyficzne dla grupy cechy, wartości, choć są od...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /9 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele funkcjonowania grup interesu

  Pluralizm (model amerykański) zakłada iż niejednolitość społeczeństwa prowadzi do różnorodności interesów. Dominuje tu założenie iż grupy dysponują określonymi zasobami politycznymi które pozwalają im promować interesy indywidualne w sferze publicznej co czyni władzę polityczną odpowiedzialną...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model systemu politycznego Davida Eastona

  System polityczny - ogół organów państwowych, partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych (formalnych i nieformalnych), uczestniczących w działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm regulujących wzajemne stosunki między nimi.

  Wedle Eastona system...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model demokracji deliberatywnej – założenia i przedstawiciele

  Model demokracji deliberatywnej (lub dyskursywnej) zakłada włączenie obywateli w procesy decyzyjne – dotyczące legislacji, przestrzeni miejskiej itp., najczęściej poprzez organizację debat i konsultacji na temat określonej kwestii czy problemu. W zamierzeniu, dzięki zaproszeniu zwykłych ludzi do dyskusji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody działania grup interesu

  Grupa interesu to grupa nie będąca aktorem politycznym, lecz chcąca wywierać wpływ na zarys polityki prowadzonej przez rządy.

  Grupy interesu rodzą się w przestrzeni gospodarczej lub są kreowane przez struktury władzy.

  Grupy interesu:

  ■ Reprezentują i artykułują interesy określonych grup...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legitymizacja władzy politycznej

  Legitymizacja władzy jest przedmiotem badań politologii, filozofii i socjologii polityki. Ponieważ nie można wytłumaczyć posłuchu dla władzy czystą przemocą, należy wytłumaczyć dlaczego ludzie są jej posłuszni. Każda władza oparta jest na przyzwoleniu i musi opierać się na powszechnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /4 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja władzy politycznej Maxa Webera

  Według klasycznej definicji Maxa Webera, władza to dowolna możliwość wykonywania własnej woli w ramach danych stosunków społecznych bez względu na sprzeciw i na to, na czym ta możliwość się opiera.

  Często przyjmuje się, że osoba podporządkowana sprawującemu władzę, powinna posiadać...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja państwa minimalnego

  Państwo minimalne to państwo ograniczające się do minimalnej interwencji, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewniające istnienie rynku.

  Do minimalnych zadań państwa należą: stanowienie prawa, ochrona przed przemocą, ochrona przed kradzieżą, ochrona przed...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /4 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie władzy politycznej według Klausa von Beyme - Komunikacji

  Deutsch traktował władzę jak swego rodzaju walutę i jeden z mechanizmów kontroli społecznej, która istnieje tam gdzie nie należy korzystać z przemocy a gdzie zawodzą oddziaływanie przyzwyczajenie czy dobrowolna koordynacja. Tak rozumiana władza wiąże się z obiegiem informacji w systemie społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt

Do góry