Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Rząd francuski

  - rząd jest organem samodzielnym, ale łączy głowę państwa i parlament 

  - istnieje zasada niepołączalności funkcji członka rządu z piastowaniem mandatu w parlamencie

  - rządu odpowiedzialny jest przed Zgromadzeniem Narodowym

  - Senat nie może pociągnąć rządu do odpowiedzialności, a w drugiej izbie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent Francji

  - konstytucja francuska poświęca osobie prezydenta 16 artykułów, czyniąc z niego realnego szefa władzy wykonawczej 

  - prezydent jest politycznie nieodpowiedzialny

  - 5 letnia kadencja; nie może być odwołany przed upływem kadencji; brak ograniczenia reelekcji

  - zostaje pociągnięty do odpowiedzialności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /4 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Francji (28 IX 1958 r.) 

  - wynikała z ideowych inspiracji de Gaulle’a (wyrażała jego poglądy na temat modelu ustrojowego Francji) 

  - posiada antyparlamentarne cechy: wyłączenie parlamentu z prac przygotowawczych konstytucji, zmniejszenie roli ustrojowej i znaczenia parlamentu

  - Najważniejszą rolę miał prezydent, potem rząd a...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny V Republiki Francuskiej

  - Parlament został wyłączony z prac nad konstytucją. Jej przygotowanie było dziełem wyłącznie rządu 

  - W kilka miesięcy została napisana konstytucja

  - 28 września 1958r. referendum, w którym społeczeństwo przyjęło go ogromna ilością głosów (głosowało ok. 85% uprawnionych)

  - Konstytucja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Departamenty Francji: Martynika, Gwadelupa, Gujana, Reunion

  W okresie 170 lat uchwalono 16 konstytucjiSystemy polityczne występujące na przestrzeni prawie dwóch wieków: 

  1) Monarchia parlamentarna

  2) Dyktatura jednostki

  3) Rządy komitetowe

  4) Republika prezydencka

  5) Republika dyrektorialna

  6) Republika parlamentarna

  I Republika: 1792 – 1799; (okres rewolucji)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związkowy Trybunał Konstytucyjny w Niemczech – kompetencje i skład

  - składa się z 2 senatów, po 8 sędziów w każdym; 

  - sędziów Trybunału wybierają obie izby parlamentu (w połowie) na okres 12 lat

  - kompetencje:

  • prawnokonstytucyjny nadzór nad działalnością konstytucyjnych organów (rozstrzyganie sporów pomiędzy związkiem a krajem)

  • badanie konstytucyjności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanclerz jako szef rządu i faktyczny szef państwa

  - wyboru kanclerza dokonuje Parlament Związkowy bezwzględną większością głosów, na wniosek prezydenta 

  - kompetencje: określanie składu rządu, kieruje jego pracami, ustala wytyczne polityki i jest za nie odpowiedzialny

  - wygaśnięcie funkcji kanclerza następuje:

  • gdy zbierze się nowy Parlament...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prezydent federalny

  - kandydować na urząd prezydenta może każdy Niemiec, który ma prawo wyborcze do

  Parlamentu Związkowego i ukończył 40 lat 

  - kadencja: 5 lat

  Uprawnienia:

  - wskazanie kandydatów na kanclerza

  - reprezentowanie związku na zewnątrz

  - zawieranie umów z innymi państwami

  - wysyłanie i przyjmowanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja i uprawnienia Bundesratu wobec Bundestagu (Niemcy)

  - Bundesrat nie jest organem kadencyjnym – jej skład zależy od zmiany rządów krajowych, a o jej obliczu partyjno – politycznym decydują wyniki wyborów do parlamentów krajowych 

  - Rada Związkowa jest organem, za pośrednictwem którego władze krajowe biorą udział w kształtowaniu woli federacji

  -...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola Bundestagu w niemieckim parlamencie

  Bundestag (Parlament Związkowy) 

  - jest wybierany w wyborach powszechnych, bezpośrednich, wolnych, równych i tajnych

  - prawo czynne: 18 lat; prawo bierne: 21 lat

  - kadencja: 4 lata (liczy się od dnia pierwszego posiedzenia)

  Rola Bundestagu w parlamencie:

  - ustala terminy otwarcia i zamknięcia posiedzeń w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt

Do góry