Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

  Wymienia się zarówno polityczne (wybory instytucjonalne), jak i ekonomiczne, społeczne, kulturowe (w tym doświadczenia historyczne)

  Najczęściej wskazywane czynniki to:

  wcześniejsze doświadczenia demokratyczne kraju – korzystniejsze dłuższe i stosunkowo niedawne doświadczenie z demokracją niż...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY POMIARU POZIOMU KONSOLIDACJI DEMOKRACJI

  Trudności w określeniu warunków przesądzających o zakwalifikowaniu danego systemu do demokracji skonsolidowanych polegają m.in. na przyjęciu różnych możliwych definicji samej demokracji.

  Pigułka dla bardziej zmęczonych :) :

  Możliwe są różne definicje demokracji ==> różne są warunki, w jakich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /6 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsolidacja demokracji

  a) Konsolidacja demokracji – ostatnią FAZĄ DEMOKRATYZACJI, zakończeniem tranzycji

  m.in. u D. Rustowa:

  faza preparacyjna (inicjacyjna),

  faza demokratycznej transformacji,

  właśnie faza konsolidacji demokracji).

  P.C. Schmitter mówił o teorii konsolidacji (consolidology) jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachowawcze reformy (Bułgaria, Albania)

  Reforma – zmian dokonują reformatorskie frakcje sił rządzących (mogą być do tego zmuszone przez otoczenie zewnętrzne). Ważne jest, że opozycji nie ma lub jest bardzo słaba.

  Bułgaria – najbardziej uległa Moskwie, nie było tam nigdy wystąpień przeciw władzy, nie istniała opozycja. Dopiero w 1985 r...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implozja autorytaryzmu (Czechosłowacja, NRD)

  Implozja (słownik języka polskiego)-gwałtowne zgniecenie naczynia próżniowego spowodowane ciśnieniem powietrza z zewnątrz

  W tym znaczeniu jeden z rodzajów tranzycji w państwach Europy śr-wsch. Polegająca na przekazaniu władzy przez elity komunistyczne siłom opozycji lub jak w przypadku NRD innemu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjowana rewolucja w PRL i na Węgrzech

  Negocjowane przejście (pakt) – polega na porozumieniu zawartym między elitami rządzącymi, a opozycyjnymi, wraz z charakterystyczną instytucją –„okrągłym stołem”. Ten model przejścia zakłada przede wszystkim:

  1/ wykształcenie się opozycji i elit opozycyjnych, które mogą być partnerem w dialogu z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /4 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demontaż struktur państwa federalnego (Jugosławia)

  Tranzycja w wyniku wojny dotyczy głównie państw powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii,

  Jugosławia, państwo federacyjne składające się z 6 republik o pewnej autonomii, pod przywództwem J.B. Tito należała do państw niezależnych od imperium radzieckiego,

  Zmiany systemowe zaczęły się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /3 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Demontaż struktur państwa federalnego (ZSRR)

  Demontaż systemu ZSRR dał szansę na niepodległość i rozpoczęcie demokratyzacji w wielu krajach imperium,

  Często za początek rozkładu ZSRR przyjmuje się dojście do władzy w komunistycznej Partii Związku Radzieckiego M.Gorbaczowa, który w 1985 roku rozpoczął reformy systemu w kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /2 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria „trzeciej fali demokratyzacji” Huntingtona

  Samuel P. Huntington pisał o demokratyzacji jako o określeniu zmian systemowych, które prowadzą do przekształceń systemowych, zmierzających do budowy systemu demokratycznego. W swej książce „Trzecia fala demokratyzacji” wysuwał on teorię o falach demokratyzacji, jego zdaniem są zbiorem przemian...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAWNA I UKRYTA EROZJA AUTORYTARYZMU

  EROZJA WŁADZY= postępująca utrata skuteczności czynności kierowniczych i przywódczych

  EROZJA AUTORYTARYZMU= przyczyna i pierwszy etap procesu zmian systemowych:

  1.PRZYCZYNA- system realnego socjalizmu przestaje być zdolny do spełniania swych funkcji/lub staje się na tyle wyraźny, że konieczne jest jego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Leon Dodano /22.07.2011 Znaków /1 951

  praca w formacie txt

Do góry