Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Europejski system elektroenergetyczny - Struktura wytwarzania energii w krajach europejskich

  Struktura wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych krajach uzależniona jest przede wszystkim od posiadanych przez nie zasobów paliw lub naturalnych możliwości wytwarzania energii. W większości krajów podstawowym paliwem, z którego wytwarzania jest energia elektryczna jest węgiel (kamienny i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski system elektroenergetyczny - Handel na rynku międzynarodowym

  Handel na międzynarodowym rynku energią odbywa się w formie transakcji zawieranych pomiędzy poszczególnymi firmami lub na giełdach energii. Do największych europejskich giełd energii należą EEX (European Energy Exchange) oraz Nord Pool. Uczestnikami EEX jest ponad 130 firm z 16 krajów. Nord Pool jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski system elektroenergetyczny - Rozwój europejskiego rynku energii

  Uwzględniając wspomniane już wcześniej strategiczne znaczenie elektroenergetyki dla funkcjonowania każdego państwa, poszczególne kraje rozwijały własne systemy, których celem było zapewnienie zaopatrzenia ich odbiorców w energię elektryczną.

  Z czasem, mający miejsce po wojnie proces liberalizacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europejski system elektroenergetyczny - UCTE

  Obszar funkcjonowania rynku energii elektrycznej jest z przyczyn oczywistych ograniczony możliwościami przesyłu energii. W skali międzynarodowej w rynku tym uczestniczyć mogą kraje, których systemy elektroenergetyczne są wzajemnie połączone i w praktyce tworzą jeden wspólny system.

  Uczestnicy tego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE BIUROKRACJI. BIUROKRACJA A ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  1) BIUROKRACJA z franc. Bureau ,czyli biuro, z greckiego kratos ,czyli władza; pierwotnie oznaczała rządy urzędników, czyli biurokratów. Następnie biurokrację postrzegano jako specyficzny sposób sprawowania władzy przez niewybieralnych i przeto nieodpowiedzialnych urzędników lub aparat państwa, w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /5 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORIA INTERESU PUBLICZNEGO

  "Interes publiczny" jest pojęciem wieloznacznym i istnieje wiele kontekstów, w których może być ono analizowane i rozpatrywane. Ustawodawca często posługuje się tym pojęciem, przede wszystkim w prawie administracyjnym, gdzie powołuje się na interes indywidualny, publiczny czy społeczny. Istotne jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /8 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna a otoczenie społeczne. Charakterystyka relacji

  Otoczenie społeczne – wszystkie pozainstytucjonalne/państwowe/publiczne determinanty działania administracji publicznejSkładniki1.) Kultura społeczeństwa:

  - „Demokracja w działaniu” Roberta Putnama – wpływ na efektywność działania administracji publicznej ma kultura społeczeństwa, w której dana...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza administracji publicznej

  1.)Istnienie administrowania jako zjawiska przez całą historię ludzkiej cywilizacji (odkąd zaczęliśmy żyć w społeczeństwie i pojawiły się różnego rodzaju potrzeby społecznej natury)

  2.)Jednak podstawy współczesnej administracji nie można szukać za daleko w przeszłość.

  3.)Według Jana Bocia...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Definicje

  Jana Bocia:

  Administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie

  2.Rozumienie administracji w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Kontrowersje wokół pojęcia

  Czy jest to działalność praktyczna, sztuka czy dyscyplina naukowa?

  a) Działalność praktyczna czy dyscyplina naukowa

  dylemat rozwiązany poprzez stwierdzenie „nauka jest także formą aktywności (praktycznej)”

  uznanie administracji za „realną działalność podmiotów wykonujących funkcje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt

Do góry