Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Przejawy oligarchizacji demokracji

  Żelazne prawo oligarchii się kłania. Michels pisze: partia jako twórczy zewnętrzny, mechanizm, maszyna nie jest identyczna z członkami partii, klasą itd. Gdy partia staje się celem samym w sobie, z własnymi celami i interesami, oddziela się od klasy, którą reprezentuje. Jest niezmiennym prawem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka odpowiedzialności elit decyzyjnych w państwach demokratycznych

  Elity wpływają na procesy polityczne „regularnie” – punkt widzenia oraz przewidywane działania członków danej elity są postrzegane przez inne osoby jako istotne dla samych treści decyzji. Oznacza to antycypowany, a niekoniecznie faktyczny wpływ (szczególnie w kwestii własnych interesów działania staje się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje elit politycznych

  Kreacyjna;

  kreowanie celów grupowych, motywowanie i inspirowanie działań zbiorowych.

  Zarządzania;

  wyrażana w procesie koordynowania przedsięwzięć politycznych, organizowania działań, ich planowania oraz kontroli stopnia realizacji. Wypracowywanie długofalowych założeń dotyczących strategii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy elit politycznych

  Burton + Gunther + Higley

  Elita sfragmentaryzowana

  cechuje ją fundamentalna rozbieżność co do wartości i reguł polityki. Odłamy elity zachowują się wobec siebie jak wrogowie na polu walki. Konsekwencją jej działania może być destabilizacja polityczna (kiedy władza przechodzi z rąk do rąk na skutek...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy elit - Lasswell

  Lasswell wyodrębnił elitę, opierając się na kryterium dostępu do różnorakich dóbr i rozumiał przez nią tych, "którzy otrzymują najwięcej tego, co jest do otrzymania. Dostępne wartości mogą być sklasyfikowane jako prestiż, dochód, bezpieczeństwo. Ci, którzy otrzymują najwięcej, są elitą, reszta...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy elit - Mills

  Lokalne sfery towarzyskie – powiązania luźne, przynależą osoby posiadające lokalny prestiż i władzę, ze względu na luźny charakter częste rozłamy.

  Czterysta rodzin metropolii – już nie jednostki, ale rodziny, najczęściej zasiedziałe na danym terenie charakteryzujące się lokalnym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy elit - Znamierowski

  -  kryterium sytuacji społecznej

  1. walorów: opiera się na uznanych za wartościowe cechach człowieka

  2. rodowa: wyróżnienie genealogiczne (starzy w elicie, to Ty też)

  3. ludzi ustosunkowanych: osoby związane z przedstawicielami elity społecznej

  -  elity funkcji: wypełniający ważną funkcję

  -  elity...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Merytokracja jako elita czasów współczesnych

  Merytokracja - system społeczny, w którym pozycje społeczne uzależnione są od zasług; a także koncepcja sprawowania władzy przez osoby o największych zasługach czy kompetencjach w jakiejś dziedzinie wiedzy, w zawodzie, branży, np. wg wykształcenia, zdolności, umiejętności, talentu.

  Pojęcie to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historyczna ewolucja typów elit (archonci, senatorowie, szlachta, arystokracja, oligarchia, burżuazja itp.)

  Elity przed Pareto:

  Religijne

  Wojownicy

  Arystokracja

  Oligarchia

  Neto i merytokracja – XIX w. o przynależności do elit decydują cechy osobowościowe i wykształcenie

  XIX/XX w. Pareto wyróżnia elity polityczne

  Ateny: demokracja ekskluzywna (wyłączająca), elitą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie nomenklatury i jej typy

  Nomenklatura- stanowiska przeznaczone dla członków partii komunistycznej lub ich sympatyków // zgadzają się służyć władzy i się jej podporządkować;

  Aparat partyjny na szczeblu KC

  Aparat partyjny na szczeblu niższym

  Administracja publiczna i rządowa

  Administracja szczebla...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /717

  praca w formacie txt

Do góry