Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Relacje między polityką lokalną a polityką centralną

  Typologia J. Loughlina w zakresie decentralizacji władzy publicznej:

  Państwa federalne

  Regionalne państwa unitarne

  Zdecentralizowane państwa unitarne

  Scentralizowane państwa unitarne

  Wyznaczniki pozycji regionów administracyjnych w ramach tych typów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka lokalna – istota i podstawowe cechy

  Polityka lokalna - jest to polityka administracyjna kształtowana przez organy samorządu terytorialnego, która oznacza przede wszystkim wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej. Jej wymiar lokalny ujawnia się w tym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny a samorząd zawodowy

  Samorząd zawodowy –- powołana przez ustawę organizacja skupiająca osoby fizyczne wykonujące określony zawód zaufania publicznego bądź pełniące szczególnie odpowiedzialną służbę oraz realizująca zadania określone w przepisach prawa i/lub w statucie danego samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny a samorząd gospodarczy

  Samorząd gospodarczy - jest organizacyjną formą zrzeszania się przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych w celu reprezentowania ich interesów wobec władz państwowych i samorządu terytorialnego. Jego zadaniem jest także organizowanie działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości. W...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny – podstawowe cechy

  Korporacyjny, zrzeszeniowy, wspólnotowy charakter

  Członkiem samorządu staje się z mocy ustawy a nie dobrowolnie

  Samorząd wykonuje zadania należące do administracji publicznej

  Zasada samodzielności – zasada decentralizacji

  Posiadanie osobowości prawnej

  powstaje tylko z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie samorządu

  Samorząd w ujęciu węższym – grupy społeczne i ich reprezentacje, które zostały powołane przez przepisy prawa celem sprawowania funkcji administracji publicznej w formach zdecentralizowanych. Te grupy społeczne i wyłonione przez nie organy nie muszą wykonywać wszystkich swych zadań w formach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manipulacja i perswazja w polityce

  Manipulacja- w znaczeniu ogólnym to metoda wpływania na ludzi, która polega na zakamuflowanym kształtowaniu- bez ich wiedzy i woli- poglądów, wartości, emocji i zachowań. Manipulować można treścią i sposobem przekazywania informacji. Z punktu widzenia etyki ,każda manipulacja jest zachowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mausera przedmiotowe ujęcie metod prowadzenia kampanii wyborczej

  Mauser wziął pod uwagę dwa kryteria: styl zarządzania kampanią (profesjonalny lub nie) oraz techniki komunikowania z otoczeniem( kontakt interpersonalny z elektoratem lub przez mass media). Na tej podstawie wyodrębnił metody prowadzenia kampanii wyborczych:

  1)Marketingowo zorientowane kampanie polityczne-...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje reklamy negatywnej

  - Politycy i organizacje polityczne postrzegają ją jako formę wypowiedzi i budowania poparcia politycznego

  - Dla wyborców jest wyrazem debaty politycznej, czyli źródłem informacji o polityce i jej uczestnikach.

  - Zdaniem W.Benoit, celem reklamy politycznej jest sprawienie, by reklamowany kandydat „wydawał...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsultanci w kampaniach wyborczych. Ich rola i zadania

  Jak wiadomo sfera konsultingu politycznego powstała w USA w latach 30 i z tamtą te usługi przeniosły się na inne kraje globu(za początek uznaje się założenie pierwszej agencji konsultingowej 1933Whitaker i Baxter w Kalifornii). Partie masowe bardzo rzadko korzystały z tych usług kampanie opierając na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 937

  praca w formacie txt

Do góry