Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Etapy rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r

  1989 r. – protokół rozbieżności – ustalenia:

  Wprowadzenie własności komunalnej, czyli majątek dla samorządów

  Demokratyczna ordynacja wyborcza do władz lokalnych

  Stałe źródła dochodów dla samorządów

  Zobiektywizowany charakter dotacji dla samorządów z budżetu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem samorządu w Polsce Ludowej

  23. 11. 1944 r. – reaktywacja samorządu terytorialnego.

  Podział na administrację rządową i samorządową (w myśl ciągle obowiązującej konstytucji marcowej)

  Sięgnięcie do wzorców przedwojennych jako zabieg taktyczny, mający ułatwić przebudowę systemu (brak wyraźnego oporu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fragmentacja i konsolidacja terytorialna jako elementy systemu politycznego

  a. Wymiary fragmentaryzacji systemu politycznego:

  1. Terytorialna

  2. Funkcjonalna

  3. Polityczna

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typologia władztwa lokalnego

  E. Page, M. Goldsmith – wyróżnienie w Europie zachodniej dwóch modeli władz lokalnych i centralnych: północnego i południowego .

  Kryteria podziału:

  Zakres pełnionych funkcji

  Swoboda podejmowania decyzji

  Intensywność kontaktów z władzami centralnymi

  Typy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w ujęciu prawnym i ekonomicznym

  Ujęcie prawne samorządu – jednostki samorządu terytorialnego mają osobowość prawną, przysługuje im prawo własności i prawo majątkowe, a ich samodzielność podlega ochronie sądowej.

  Ujęcie ekonomiczne samorządu – jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w ujęciu politycznym

  Samorząd terytorialny to powstały z mocy prawa i wyodrębniony w strukturze państwa związek społeczności lokalnej bądź regionalnej, uczestniczący w sprawowaniu władzy publicznej, realizujący zasadniczą część spraw publicznych we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność oraz...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie lokalizmu

  Jest to jedna z teorii ujęcia samorządu i polityki lokalnej.

  Jest to teoria przeciwstawna do teorii wyboru publicznego

  Lokalizm – fundamentalną cechą samorządu jest dyfuzja  władzy, która staje się dzięki niej bardziej dostępna i zarazem bardziej elastyczna, przez co sprzyja podejmowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalne życie polityczne

  Lokalna wspólnota polityczna:

  Świadomość wspólnych interesów

  Partycypacja w lokalnych instytucjach, organizacjach

  Polityczny podział pracy

  Zdolność do wyłonienia władzy politycznej

  Zdolność do podtrzymania władzy politycznej

  Zdolność do egzekwowania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalny system polityczny

  Lokalny system polityczny to normatywne i faktyczne zależności między podmiotami politycznymi działającymi w przestrzeni wyznaczonej granicami jednostki podziału terytorialnego powstające w procesie kreacji struktur władzy lokalnej, podejmowania decyzji kluczowych dla interesów wspólnoty...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporacje prawa publicznego jako podmioty samorządu

  Członkami jednostek samorządu terytorialnego są wszyscy mieszkańcy, każdy mieszkaniec Polski z dniem 1 stycznia 1999 roku stał się jednocześnie członkiem trzech wspólnot samorządowych. Gmina, powiat i województwo stanowią terytorialna korporację samorządową ( korporację prawa publicznego )...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /731

  praca w formacie txt

Do góry