Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Komisja powiatowa

  Typowym dla prawie wszystkich krajów związkowych drugim organem jest komisja powiatowa.

  Drugim organem powiatowym jest komisja powiatowa. Spełnia ona trzy grupy funkcji:

  1. funkcje kolegialnego organu administracyjnego powiatu

  2. funkcje komisji głównej rady powiatu, przygotowującej uchwały rady i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Niemczech: POWIAT - Rada powiatowa

  Najważniejszym organem powiatu we wszystkich landach jest Rada powiatowa, która stanowi polityczne przedstawicielstwo powiatu o jego mieszkańców. Radni rady powiatowej działają z zasadą wolnego mandatu, co oznacza, że nie pełnią obowiązków wynikających z przynależności do swojej partii politycznej...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Niemczech - Zadania gminy

  Zadania gmin to przede wszystkim zadania o charakterze publicznym, związane z potrzebami miejscowych społeczności, a zwłaszcza zadania związane z rozbudowaną strukturą administracyjną państwa federacyjnego.

  Zadania gmin można sklasyfikować następująco:

  1. Zadania samorządowe – wykonuje je gmina...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Niemczech - Typy Gmin

  Wyróżniamy trzy zasadnicze podziały gmin ze względu na różne kryteria:

  I. Kryterium rozdziału zadań wg H. J. Wolff’a

  1. Typ monistyczny wszystkie kompetencje główne przysługują jednemu gminnemu organowi przedstawicielskiemu.

  2. Typ dualistyczny kompetencje dzielone są między 2 organy:...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Niemczech - Burmistrz

  • Istnieje rozróżnienie na burmistrzów i nadburmistrzów, w zależności od kategorii gminy, którą kieruje.

  • Na czele administracji gminnej występują Dyrektorzy gmin, Dyrektorzy miast.

  • Burmistrz sprawuje jednocześnie funkcję kierującego administracją, oraz przewodniczy radzie gminnej w większości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /1 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Niemczech - Rada

  • Kadencja organów wybieralnych jest w poszczególnych krajach różna i w większości wynosi 4 lata.

  • Liczebność składów osobowych rad gmin jest także różna i głównie zależy od liczebności mieszkańców danej gminy.

  • Liczba radnych może wahać się od 5 w gminach liczących do 300 mieszkańców...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Niemczech - Organy Gminy

  Organy Gminy można podzielić na uchwałodawcze i wykonawcze, przy czym uchwałodawczym powoływanym w każdej gminie jest Rada (bądź w zależności od kraju- landu, w którym pełni funkcje – Przedstawicielstwo Gminne), natomiast wykonawczym burmistrz ( dyrektor gminy lub magistrat).

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Niemczech - Gmina

  Gmina w państwie niemieckim stanowi najmniejsza jednostkę podziału administracyjnego i terytorialnego państwa, oraz podstawowa społeczną i polityczna organizacje ludności zamieszkującej jej terytorium. Gmina niemiecka, jako korporacja terytorialna swą autonomie opiera na autonomii terytorialnej i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Niemczech

  Niemcy to republika związkowa o systemie parlamentarno-gabinetowym, po zjednoczeniu Niemiec złożona z 16 krajów związkowych – landów, 10 krajów wchodziło do 1990 roku w skład RFN, 5 krajów utworzono na obszarze byłej NRD, zaś 16 krajem – landem był Berlin.

  Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec (z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /2 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samorząd terytorialny w Austrii

  Republika Austrii jest federacją, którą tworzy 9 krajów związkowych (landów). Kraje związkowe dzielą się na 85 powiatów (Bezirk) i 15 miast (Stadt), które dzielą się na 2368 gmin (Gemeinde). Oddzielny kraj związkowy stanowi również stolica Austrii - Wiedeń.

  Podstawowymi jednostkami administracyjnymi są...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011 Znaków /3 760

  praca w formacie txt

Do góry