Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Teoria jako perspektywa badawcza

  Teorie traktuje się tak, jak gdyby była paradygmatem oferującym “miejsce z którego się patrzy”. I “sposobem w jaki należy patrzeć”- a więc jako ogólny zestaw dyrektyw odnoszących się do sposobów badania rzeczywistości politycznej, tworzących określoną orientację problemową. W tych okolicznościach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowanie ładu pojęciowego

  Schemat pojęciowy stanowi pewnego rodzaju zbiór kategorii analitycznych , jest siatką pojęć i definicji, organizujących poznanie i językową prezentację danego wycinka rzeczywistości. Największe niebezpieczeństwo utożsamiania teorii z modelem pojęciowym albo strukturą pojęciową zachodzi w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria normatywna a empiryczna

  (autor- Heywood) -->Nauki polityczne w dużym stopniu mają istotny komponent teoretyczny. Przykładowo, teorie, które głoszą , że klasa społeczna jest zasadniczym determinantem zachowania wyborczego czy że rewolucje wybuchają w czasach rosnących aspiracji, są istotne dla zrozumienia dowodów empirycznych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie teorii

  Teoria- jest propozycją wyjąśniającą , ideą lub zbiorem idei, które w pewien sposób starają się nadać porządek bądź znaczenie określonym zjawiskom.

  Termin teoria w szerokim tego słowa rozumieniu oznacza każdy zbiór założeń ontologicznych, epistemologicznych i metodologicznych, abstrakcyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Podejście systemowe

  W socjologii i politologii popularną wersją analizy strukturalnej jest funkcjonalizm. Jest to holistyczny paradygmat analityczny stworzony przez socjologów T. Parsonsa i R Mertona. Na potrzeby politologii analiza systemowa została zaadoptowana przez Davida Eastona. Funkcjonalizm utrzymuje, że społeczeństwa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Konstruktywizm w teorii instytucji

  Między przekonaniem o istnieniu jakiegoś problemu a jego realnym istnieniem nie ma bezpośredniej korespondencji. Mimo to aktor polityczny podejmuje określone działanie, lub rezygnuje z innego działania na podstawie własnej oceny sytuacji. Zagrożenie globalnym ociepleniem przez długi czas uważane było za...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Instytucjonalizm racjonalnego wyboru

  Jest to nurt analizy instytucjonalnej, który przyjmuje, że instytucje to areny działań politycznych, które tworzy się w celu wywołania zmiany zachowań politycznych zmian może być wskazana z punktu widzenia interesu społecznego. Celem interwencji rządu jest tworzenie instytucjonalnych aren współpracy i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Idee jako czynnik zmiany instytucjonalnej

  Jednym z dylematów historycznego instytucjonalizmu jest wyjaśnianie zmiany politycznej. Główny nurt instytucjonalizmu przyjmuje, że „instytucje polityczne wpływają na zachowania aktorów społecznych kształtując wartości, normy, interesy, tożsamości i przekonania”. (…) Instytucje ucieleśniają określone...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Instytucjonalizm historyczny

  Instytucjonalizm historyczny to jedno z lepiej opracowanych pod względem metodologicznym podejść badawczych w analizie instytucjonalnej. Przedstawiciele tego nurtu skupiają uwagę na roli kontekstów instytucjonalnych i społecznych, w których zachodzą badane zjawiska polityczne. Ważne miejsce przypisuje się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza instytucjonalna - Wpływ instytucji na zachowania

  Przypisywanie instytucjom roli zmiennych wyjaśniających zachowania, implikuje kluczowe znaczenie tego pojęcia w analizie politologicznej. Jak pisze V. Lowndes (2006 : 94) „Instytucje polityczne wpływają na zachowania aktorów społecznych kształtując ich wartości, normy, interesy, tożsamości i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /pablo Dodano /19.07.2011 Znaków /3 982

  praca w formacie txt

Do góry