Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Wartości polityczne i tożsamość

  Wartości nie mają definicji, można je definiować raczej poprzez cechy i cele

  Wartości mają charakter społeczno-emocjonalny

  Wartości są odpowiednio wielowarstwowymi, kompleksowymi i wzajemnie zależnymi tworami

  Wyrazem społecznej natury wartości są składające się na nie rozmaite...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cztery podejścia a zarazem sposoby rozumienia tożsamości

  model zdrowia – wywodzi się on z tradycji psychoanalitycznej i sięga korzeniami prac Eriksona, którego głównym celem było znalezienie antidotum na niedopasowanie człowieka do otaczającego go świata. Tożsamość jednostki jest w tym ujęciu rozumiana jako złożona całość będąca efektem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość lokalna

  Coraz większym zainteresowaniem etnologii cieszy się jednak, także badanie tożsamości lokalnej w nowoczesnych społeczeństwach. Wraz z procesami modernizacyjnymi zachodzącymi na świecie, etnolodzy poszukując nowych obszarów badawczych zainteresowali się min. kulturą i tożsamością miejską (lata...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość kulturowa

  Szczególnym zainteresowaniem badaczy cieszy się w przypadku tej dziedziny kategoria tożsamości kulturowej, która uznawana jest za najważniejszy rodzaj tożsamości zbiorowej. Składają się na nią :

  ● elementy dziedzictwa, nawet te, które uległy już całkowitej lub częściowej dezaktualizacji;

  ●...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki tożsamości społecznej

  indywidualna identyfikacja z regionem, lokalną społecznością, i kulturą (perspektywa psychologiczna);

  funkcjonujący w świadomości zbiorowej podział na: my i oni, któremu towarzyszy poczucie odrębności (perspektywa socjologiczna);

  przypisanie do przestrzeni i miejsc (perspektyw...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonariusze publiczni w Polsce, ich status

  Służba publiczna- pojęcie szersze od służby cywilnej, są to osoby pracujące we wszystkich wyróżnionych konstytucyjnie władzach. Obejmuje wszystkich: wyłanianych w wyborach, przez nominację czy w wyniku umowy o pracę pracowników pełniących funkcje:

  -członków organów kolegialnych

  -członków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne metody zarządzania administracją pub

  Geneza:

  Recesja gosp. lat 70. podważyła zaufanie społ. do instytucji państwa dobrobytu a tym samy adm. pub. postrzeganej jako instrument służący urzeczywistnianiu jego zasad.

  Zarzuty odnosiły się do:

  -skali: nadmiernie rozbudowany sektor publiczny, zbyt duże koszty funkcjonowania

  -sposobu działania:...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Kontrowersje

  Działaniom sektora publicznego, zgodnym z NPM brakuje przejrzystosci – istnieje potrzeba wiekszego nadzoru. Ponadto, teoria ta błednie odczytuje opinię publiczną, gdyż obywatele nie zawsze przedkładają wydajność nad poszukiwanie politycznego rozwiązania problemu oraz kompromisu.

  Niektórzy z badaczy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Aktualny stan badań

  Niektórzy z badaczy definiuja NPM jako próbe „rozdzielania” ogromnych, biurokratycznych struktur na mniejsze, jako konkurencje pomiedzy róznymi instytucjami publicznymi oraz rywalizacje z sektorem prywatnym, a także zachęta do działań prorynkowych. Zdefiniowana w ten sposób NPM była główną ideą zarzadzania...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe Zarządzanie Publiczne NPM - Różnice wzgledem sektora prywatnego

  Jonathan Boston, jeden z pierwszych teoretyków NPM wyróżnił kilka aspektów, w których instytucje publiczne różnią się od sektora prywatnego:

  - stopien otwarcia na rynek -- zalezność od przyznawanych funduszy

  - ograniczenia prawne i formalne – sądy, ciała ustawodawcze, hierarchia

  - wymuszanie (?) –...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt

Do góry