Politologia /1 659 prac/

 • Ocena 3.0

  Fale globalizacji - III fala globalizacji

  -nie byłaby możliwa bez rewolucji informatycznej, telefonii komórkowej, programów kosmicznych, konkurujących ze sobą sieci transportowych,

  -duża ruchliwość kapitału oraz relatywnie niska ruchliwość siły roboczej,

  -szczególnego impetu nabrała po upadku Związku Sowieckiego i...

  Ocena /3.0 Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fale globalizacji - II fala globalizacji

  Została zapoczątkowana w drugiej połowie XIX wieku przez rewolucję przemysłową.

  -charakteryzowało ja dążenie kilku państw, dysponujących przewagą przemysłową i militarną, do tworzenia imperiów kolonialnych,

  -w okresie międzywojennym –pierwsze symptomy wygasania drugiej fali,

  -prawo imigracyjne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fale globalizacji - I fala globalizacji

  XV i XVI wiek w czasie wielkich odkryć geograficznych. Odkrycie Ameryki, rozpoznano wybrzeża Afryki i wytyczono wokółafrykańska drogę do Indii.

  Po raz pierwszy świat został dostrzeżony jako całość, zawiązały się pierwsze relacje między izolowanymi do tej pory kulturami (po raz pierwszy dyfuzja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja jako homogenizacja lub hybrydyzacja

  Globalna dyfuzja identycznych produktów i usług oraz stymulujących je wzorców zachowań prowadzi do zjawiska narastania w różnych społeczeństwach narodowych elementów wspólnych oraz względnego zmniejszania się elementów różnicujących – jest to proces wypierania odmienności przez podobieństwa,

  Ten...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja jako modernizacja i detradycjonalizacja

  -relacja pomiędzy globalizacją a modernizacją wykazuje cechy procesu obopólnie uwarunkowanego i wzmacniającego się nawzajem,

  -globalizacja sfery ekonomicznej---wymusza modernizację zapóźnionych w rozwoju lokalnych systemów ekonomicznych oraz struktur społecznych przez owe systemy tworzone,

  Globalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja jako relatywizacja społecznych punktów odniesienia

  To co odróżnia trzecią falę od innych to upowszechnienie transnarodowej relatywizacji nie tylko tożsamości społecznej jednostek, lecz całych społeczeństw zorganizowanych w formie państw narodowych,

  -poprzez szybki transport i komunikacje globalną (która nie była dostępna/obecna w poprzednich falach)...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja jako rynek światowy

  Globalizacja nie byłaby możliwa bez światowej ekspansji systemu kapitalistycznego i zasadniczego postępu w deregulacji globalnych stosunków gospodarczych,

  -ekspansja globalnego kapitalizmu, która doprowadziła do powstania rynku światowego wyznaczyła także kierunki zmian w sferze politycznej i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy postrzegania globalizacji

  System międzynarodowy- to taki w którym państwa są głównymi podmiotami,

  System globalny- podmiotami są instytucje, struktury ponadnarodowe, dla których państwa narodowe mają charakter podrzędny ,

  Od stosunków międzynarodowych odróżnia globalizację to, że traktuje świat w kategoriach całościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompleksowa teoria systemów

  Kompleksowa teoria systemów krytykuje rozumienie demokracji liberalnej w jej obecnej formie jako docelowego modelu organizacji politycznej świata.

  Do lat siedemdziesiątych XX wieku próbowano stworzyć linearny model zmiany politycznej, natomiast od lat trzydziestych zaczął powstawać nowy paradygmat. Neguje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie globalizacji

  Warto o nich wspomnieć, ponieważ dla niektórych globalizacja stanowi kontynuację modernizacji a dla innych nadejście ery ponowoczesnej.

  Do głównego nurtu teorii globalizacji możemy zaliczyć D. Helda i A.Giddensa, którzy twierdzą, że procesy globalizacyjne poczyniły wyjątkowe postępy w dwóch ostatnich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 616

  praca w formacie txt

Do góry