Politologia /1 659 prac/

 • Ocena brak

  Piotr Kropotkin - anarchista komunistyczny

  Prawo i państwo to zjawisko historyczne czyli zmienne. Społeczeństwo miało być połączeniem wolności jednostki z komunizmem ekonomicznym. Był przekonany, że odejście od państwa jest koniecznym warunkiem wynikającym z praw historii. Twierdził, że funkcją współczesnych społeczeństw jest dążenie do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michaił Bakunin - anarchista kolektywistyczny

  Rewolucjonista. Negatywnie nastawiony na Niemców. Czerpał z filozofii Hegla. Jego doktryna powstała w latach 60. Organizator ruchu słowianofilskiego- odwołującego się do wolności Słowian. W okresie Wiosny Ludów był przekonany, że odrodzenie nastąpi po odnowieniu systemu przez dyktatora. Wierzył w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joseph Proudhon - anarchista indywidualistyczny

  Książka „Czym jest własność?”. Własność kapitalistyczną określał jako kradzież, rodzaj ubóstwa i niesprawiedliwości. Uważał że zlikwidowanie własności prywatnej na państwową to nic się nie zmieni. Sprawiedliwy ustrój to taki w którym dominuje drobna własność prywatna. Głosił poszanowanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANARCHIZM

  Myśl anarchistyczna pojawiła się jako zwarta doktryna w XIX wieku a pierwszym anarchistą był Max Stivner. Tzw. „rewolucja od dołu”. Chcieli obalić państwo, własność prywatną i religię. Powstał na gruncie cynizmu. Sprzeciw wobec organizacji państwowej, likwidacja własności prywatnej.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Państwo, władza, suwerenność

  -Wg Helda- znaczenie władzy politycznej w erze globalizacji nie maleje, lecz przeciwnie zwiększa się,

  - A. Giddens, -znaczenie państw bynajmniej nie zmniejsza się, a zakres ich władzy jest nadal większy niż pozostałych uczestników międzynarodowej gospodarki i polityki. Państwa kontrolują terytorium...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Cyberprzestrzeń polityczna

  Istotnym czynnikiem, jaki wpływa na charakter stosunków społecznych i politycznych w okresie przechodzenia do ery globalnej jest przestrzeń komunikacyjna (cyberprzestrzeń) obejmująca coraz większą część ludności świata.

  Jak pisze jeden autor, Cyberprzestrzeń jest trudniejsza do kontrolowania przez...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Technologia

  Rozwój telewizji satelitarnej i kablowej, stacji radiowych, sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej, faxu i Internetu w ostatnich dekadach dwudziestego wieku sprawiał wrażenie skracania odległości na globie ziemskim. Procesy te przyczyniły się w ogromnym stopniu do intensyfikacji globalnych kontaktów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Geografia polityczna

  Rewolucja informacyjna i komunikacyjna umożliwiła powstanie tzw. „nowej geografii” społecznej. Odległość ma charakter względny, kurczy się ona w miarę jak ulega zmniejszaniu ilość jednostek czasu w podróży między danymi punktami. Zjawisko to wzmacniane jest efektem niemal jednoczesnego przekazu i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne płaszczyzny globalizacji - Gospodarka

  Tworzą ja rynki finansowe, a także rynki wymiany dóbr i usług.

  - Lata 70. gospodarki świata zachodniego dotknął kryzys ekonomiczny

  Recesja zmusiła wiele firm do przenoszenia działalności za granicę w poszukiwaniu tańszej siły roboczej i innych czynników produkcji. Efektem tego było przyspieszenie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Globalizacja i ponowoczesność

  Era nowoczesna przechodzi do historii, ustępując miejsca erze globalnej. Globalizacja obejmuje całościową transformację społeczną, która przenosi nas do ery globalnej. Według tego autora, nowoczesność została zastąpiona przez globalność (globality), na którą składają się :

  1. globalne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 412

  praca w formacie txt

Do góry