Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Postępowanie socjoterapeutyczne

  a) diagnoza – polega ona na poznawaniu charakteru trudności dziecka i analizie zaburzeń w jego relacjach ze światem. Aby dziecko mogła uczestniczyć w zajęciach, nie jest konieczne przeprowadzenie szerokich badań testowych. Wystarczy wstępna diagnoza nauczyciela zajmującego się uczniem, poszerzona o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Proces socjoterapeutyczny

  Na proces socjoterapeutyczny składają się trzy elementy:

  Zmiana sądów poznawczych – pozytywne doświadczenia mają m.in. skorygować sądy poznawcze wyniesione przez dziecko z przeżyć urazowych. Aby mogło to nastąpić, treść doświadczeń korygujących powinna być przeciwstawna do treści...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Przyczyny zaburzeń zachowania

  Traumatyczne doświadczenie (Uraz) - przeżycie wstrząsającej lub bardzo przykrej sytuacji, która często wywiera negatywny wpływ na psychikę i jej rozwój (np. gwałt, śmierć rodziców). Traumatyczne zdarzenia mogą powodować silne urazy psychiczne, co z kolei może być przyczyną zaburzeń czy chorób...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Zaburzenia zachowania

  Cechami charakterystycznymi zaburzeń zachowania są:

  Nieadekwatność, Adekwatność reagowania jest jedną z podstawowych właściwości inteligencji ludzkiej. Polega ona na uwzględnieniu indywidualnych cech sytuacji i wyborze optymalnego zachowania. Z nieadekwatnością mamy do czynienia, gdy zachowana...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Dynamika grupy socjoterapeutycznej

  Faza orientacji i zależności – kiedy uczestnicy się nie znają, czują się skrępowani, oczekują ukierunkowania)- może być ona powiązana z fazą buntu ( ze względu na młodzież sprawiającą trudności, niedostosowaną społecznie, z zaburzeniami itp.).

  Tzw. „unia personalna” – w momencie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Metody pracy z grupą

  praca w kręgu i rundki jako technika dzielenia się z innymi swoimi doświadczeniami, emocjami, wrażeniami

  burza mózgów

  rysunki i prace plastyczne

  śpiew i muzykowanie

  inscenizacje, odgrywanie scenek

  zabawy, gry

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Struktura zajęć socjoterapeutycznych

  Mają one charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, na które składają się odpowiednio dobrane gry, zabawy, ćwiczenia. Każde spotkanie ma swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycję aktywności sprzyjającej osiągnięciu tych celów.

  Zasady:

  - bezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /1 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Cele realizowane przez socjoterapie

  Socjoterapia realizuje cele:

  Cele edukacyjne w prowadzeniu grupy socjoterapeutycznej to:

  - uczenie się rozpoznawania emocji

  - poznawanie mechanizmów uzależnień

  ­- zapoznanie się z chorobami społecznymi np. AIDS

  Program może być także ukierunkowany na uczenie się wybranych technik pracy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Istota socjoterapii

  Do zajęć wchodzących w skład pomocy psychologicznej zaliczamy:

  Psychoterapię (wg Strojnowskiego) – to zamierzony, systematyczny proces interakcji rozwijany między pacjentem a terapeutą lub grupą terapeutyczną w celu usuwania u pacjenta zaburzeń komunikacji, nieprawidłowych procesów psychicznych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOTERAPIA - Pojęcie socjoterapii

  a) wg psychiatrów i psychoterapeutów:

  Socjoterapia to organizacja środowiska społecznego wspierającego proces leczenia osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego (włączają socjoterapię w zakres znaczeniowy terapii środowiskowej); wyodrębniają socjoterapię bierną i czynną

  b) wg...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Hipolit Dodano /30.08.2011 Znaków /2 468

  praca w formacie txt

Do góry