Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Uwiarygodnienie badań pedagogicznych

  Niewątpliwą zasługą poprawnie przeprowadzonego eksperymentu na gruncie pedagogiki jest niejednokrotnie uwiarygodnienie badań pedagogicznych, zwłaszcza tych podejmowanych wyłącznie za pomocą metody sondażu lub metody szacowania. Otóż badania eksperymentalne pozwalają w miarę rzetelnie sprawdzić...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne błędy szacowania

  Scharakteryzowane wyżej błędy popełniane przy ocenianiu nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych ich rodzajów. W literaturze znane są również inne błędy szacowania, np. błąd kontrastu i bliskości.

  Błąd kontrastu (z j. ang.: contrast error) związany j est z tendencj ą do dokonywania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umożliwianie łączności z praktyką pedagogiczną

  Użyteczność badań eksperymentalnych w pedagogice uzasadnia również to, iż stwarzają one badaczowi możliwość pozostawania w bezpośredniej łączności z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną. Jakie ma to znaczenie zarówno dla unowocześnienia pracy dydaktycznej i wychowawczej z dziećmi i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwe cechy osoby oceniającej

  Na osobiste cechy osoby oceniającej, które w niemałym stopniu przyczyniają się do popełniania przez niąbłędów przy ocenie, skład'ają się m.in. jej niedomagania w koncentracji uwagi oraz w poprawnym spostrzeganiu i zapamiętaniu tego, co jest istotne z punktu widzenia przeprowadzanych badań. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ułatwianie innowacji pedagogicznych

  Badania eksperymentalne stanowią nierzadko także cenne źródło inspiracji dla dalszych innowacji, dotyczących unowocześnienia działalności dydaktyczno-wychowawczej. Otóż weryfikowany pomysł rodzi często dalsze pomysły i nasuwa cały szereg problemów otwartych, wymagających dodatkowych badań. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o trafność i rzetelność skal ocen

  Wprawdzie zakłada się w skalach ocen względną trafność i rzetelność, błędem byłoby jednak zaniedbywanie podnoszenia ich wartości poznawczej poprzez nadanie im charakteru narzędzi bardziej wiarygodnych. Istnieją różne sposoby zwiększania trafności i rzetelności skal ocen. O niektórych już...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złożoność i uciążliwość badań eksperymentalnych

  Eksperyment pedagogiczny jest niewątpliwie metodą badań nadzwyczaj złożoną i uciążliwą. Złożoność jego polega przede wszystkim na konieczności uwzględnienia zarówno zmiennych niezależnych, jak i zależnych i pośredniczących oraz na właściwym doborze grup eksperymentalnych i kontrolnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowywanie osób oceniających

  W zapobieganiu błędów w ocenianiu — oprócz uświadomienia ich sobie oraz troski o ich trafność i rzetelność — dopomaga również odpowiednie przygotowywanie osób do udziału w badaniach za pomocą skal ocen. Pewnym krokiem w tym kierunku jest zasygnalizowane wcześniej uświadomienie osób objętych badaniami...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd generalizacji i stereotypu

  Niewątpliwie często spotykanym błędem przy ocenianiu jest błąd generalizacji. Polega on na skłonności osoby oceniającej do zbytniego uogólniania w dokonywaniu ocen. Praktycznie wyraża się to w tendencji do oceniania wszystkich cech danej osoby w podobny sposób. Przyczyną tego zjawiska jest ogólne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dorównywanie założeniom metodologii nauk przyrodniczych

  Jedno z podstawowych zastrzeżeń, stawianych badaniom eksperymentalnym, dotyczy zbyt mechanicznego przenoszenia na grunt pedagogiki schematów lub kanonów obowiązujących w naukach przyrodniczych, zwłaszcza w fizyce, chemii i biologii. Słusznie podkreśla się, że eksperymenty pedagogiczne nie są w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 277

  praca w formacie txt

Do góry