Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne

  To wychowanie, które ma prowadzić do kształtowanie pozytywnych postaw do własnego zdrowia i pozytywnych postaw co do zdrowia innych ludzi. Chodzi tu o ukształtowanie postaw pro zdrowotnych.

  Wychowanie pro zdrowotne powinno być realizowane przede wszystkim w rodzinie, szkole oraz innych instytucjach...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Czynniki wpływające na zagrożenie zdrowia

  - niewłaściwe odżywianie (mało warzyw i owoców, tłusto, słodko) – przyczyna – tradycja, brak funduszy,

  - brak ruchu – przyczyna: tradycje, mentalność ludzi

  - nałogi – przyczyna: tradycja, problemy,

  - zanieczyszczenia powietrza,

  - stres (długotrwały, przewlekły jest czynnikiem zagrażającym zdrowiu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWANIE MORALNE - Kohlberg ujmuje rozwój moralny w ramach trzech poziomów...

  1.Przedkonwencjonalny (wiek przedszkolny i młodszy wiek szkolny).

  Wyróżnia się tu:

  a) stadium „kary i posłuszeństwa”

  b) relatywizm instrumentalny”.

  2. Konwencjonalny -13-16 rok życia.

  Wyróżnia się tu:

  a) stadium „dobry chłopiec/dziewczyna”,

  b) stadium „prawo i porządek”.

  3. Postkonwencjonalny -po...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWANIE MORALNE - Wg. Muszyńskiego

  1) stadium anomii moralnej:

  • faza amoralizmu

  – zachowania dziecka w tym okresie są niemoralne, ponieważ ono nie posiada świadomości moralnej i z tego powodu społeczeństwo zachowania akceptuje,

  2) stadium heteronomii

  • logocentryzm

  – dziecko nie jest zdolne do rozumienia cudzych stanów psychicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /4 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCHOWANIE MORALNE

  – wg Muszyńskiego jest to proces wychowania i rozwijania w jednostce cech ułatwiających jej współżycie z innymi osobami, postawy mające na celu dobro innych ludzi i ogólny pożytek, aktywne doskonalenie siebie przez prace na rzecz społeczeństwa.

  Wychowanie moralne nie jest dziedziną autonomiczną, ale...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie wielokulturowe

  Kultura jest głównym determinantem indywidualnego rozwoju dziecka. Ludzie jako gatunek stworzyli kulturę, zatem każde dziecko wychowywane jest w jakimś jej kontekście. Nauka dziecka i przystosowanie do życia wśród innych ludzi są zawsze, mniej lub bardziej, nacechowane elementami danej kultury...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE POZALEKCYJNE I POZASZKOLNE

  - obejmuje typowe dla wychowania fizycznego instytucje i formy pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej, które wzbogacają zakres oddziaływań fizyczno-wychowawczych

  - w tym kręgu znajduje się działalność:

  - Szkolnego Związku Sportowego

  - Szkolnych oraz międzyszkolnych klubów sportowych zrzeszających uczniów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO KOMPLEKS ZAGADNIEŃ ZDROWOTNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE

  - realizację zapewnia całe grono pedagogiczne wspierane przez szkolną służbę zdrowia

  - należą do niego wszelkie przejawy troski o prawidłowy rozwój wychowanków

  - krąg obejmuje :

  - ćwiczenia śródlekcyjne - tzw. mikropauzy i racjonalna organizacja przerw międzylekcyjnych

  - czuwanie nad prawidłową...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - WYCHOWANIE FIZYCZNE JAKO PRZEDMIOT NAUCZANIA

  - uczestniczą w nim wszyscy uczniowie bez względu na sprawność fizyczną i uzdolnienia ruchowe

  - polega na nauce i kształtowaniu abecadła ruchowego (ćwiczeń gimnastycznych, gier sportowych, zabaw ruchowych, ćwiczeń o charakterze porządkowym oraz ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych)

  - w klasach I – III...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie fizyczne - Funkcje oceny w wychowaniu fizycznym

  a) dydaktyczna :

  o potrzeba stałego informowania nauczyciela i ucznia o stopniu realizacji celów wytyczonych przez program nauczania

  o diagnoza pedagogiczna, która ułatwi dobór i korektę stosowanych środków

  b) wychowawcza :

  o samodoskonalenie- kontrola i ocena zaspokaja potrzebę poznania własnej wartości...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /30.08.2011 Znaków /571

  praca w formacie txt

Do góry