Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Aspekty wychowania zdrowotnego

  · kształtowanie akceptacji samego siebie,

  · identyfikowanie się młodzieży z własną płcią,

  · kształtowanie relacji między chłopakami i dziewczętami,

  · problemy uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard, komputer),

  · uczenie młodzieży samoobserwacji, poznawania samego siebie, kształtowanie poczucia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Praca nauczyciela a zdrowie

  · przebywanie w salach zapylonych (kurz, pył z kredy) przyczyniają się do alergii i tzw. niewydolności emisyjnej,

  · stres, powodowany tym, że nauczyciel jest za bardzo emocjonalny, nieopanowany, nerwowy,

  · głośne, wyraźne mówienie – niewydolność emisyjna,

  · hałas,

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Wychowanie fizyczne jako dział wychowania zdrowotnego

  Celem wychowania fizycznego jest podnoszenie sprawności fizycznej, stymulowanie rozwoju fizycznego oraz kształtowanie postaw związanych z osobista troską o stan fizyczny, sprawność fizyczną, zdrowie i urodę. Środkiem wychowania fizycznego jest ruch i aktywność ruchowa, w wyniku której występują zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Co ważne jest w szkole?

  W szkole ważne jest:

  1) higiena szkoły

  – ważne są pewne warunki zdrowotne środowiska szkolnego czyli:

  · lokalizacja szkoły – szkoła nie powinna znajdować się przy głośnych ulicach, ale blisko placówek rekreacyjnych, przy szkole powinno być boisko sportowe,

  · otoczenie szkoły – nie powinno być...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Co musimy stworzyć w szkole realizując wychowanie zdrowotne

  1. odpowiednie warunki sanitarno – higieniczne,

  2. podsumować młodzieży pewne wzory osobowe,

  3. odpowiednio organizować życie,

  Takie warunki powinny być tworzone zarówno w rodzinie, jak i w szkole.

  Szkoła i placówki opiekuńczo – wychowawcze powinny również zwrócić uwagę na:

  - higienę osobistą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Jakie wpływają dyrektywy wychowania

  Wychowanie zdrowotne ma doprowadzić do tego, aby każdy uczeń po pierwsze zrozumiał, że jest odpowiedzialny za zdrowie swoje i innych, aby doskonalił je i zapobiegał chorobom. Po drugie, aby wiedział co szkodzi zdrowiu a co powoduje jego przedłużenie, aby wiedział jak korzystać z palcówek służby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Jakie treści należy przekazać uczniom

  1) należy przekazać wiedzę na temat zdrowia: czym ono jest, jakie są warunki jego zachowania, co szkodzi zdrowiu,

  2) należy przekazać wiedzę o tym, jak dbać o higienę i zdrowie osobiste i społeczne,

  Przekazanie tej wiedzy ma dążyć do przekonania, że zdrowie jest wartością.

  To wychowanie ma...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Co oznacza zdrowy styl życia

  - prawidłowe odżywanie,

  - aktywność ruchowa,

  - radzenie sobie ze stresami,

  - utrzymywanie prawidłowych kontaktów interpersonalnych,

  - nie palenie i nie nadużywanie alkoholu oraz innych używek,

  Wychowanie zdrowotne jest umiejscowione na pograniczu pedagogiki i medycyny. Medycyna dostarcza treści, a...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Warunki kształtowania postaw pro zdrowotnych

  · trwały pokój,

  · podstawowe warunki bytowania, żywność, mieszkanie i odpowiednie zarobki,

  · w społeczeństwie musi być zapewniana edukacja,

  · stabilny system ekologiczny,

  · równość i sprawiedliwość,

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wychowanie zdrowotne - Czym jest zdrowie?

  1) brak choroby

  2) rozpatrywane jest w 3 aspektach (płaszczyznach):

  · płaszczyzna fizyczna – zdrowie fizyczne lub somatyczne i odnosi się do organizmu ludzkiego, na który wpływają pewne czynniki przyrodnicze jak i higieniczne,

  · na drugiej płaszczyźnie – mówimy o zdrowiu psychicznym. Mówi się, że...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Ursus Dodano /31.08.2011 Znaków /1 497

  praca w formacie txt

Do góry