Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Pobieżna i wadliwa kontrola zmiennych zależnych i niezależnych

  Innym jeszcze błędem w badaniach eksperymentalnych jest pobieżna i wadliwa kontrola uwzględnionych tam zmiennych. Na ogół starannie kontroluje się jedynie zmienne zależne, chociaż i tu nie zawsze dzieje się najlepiej. Niekiedy na przykład poddaje się badaniom zmienne zależne, których możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy według mierzonej cechy osiągnięć badanego

  Ze względu na mierzoną cechę osiągnięć badanego omawiane tu testy dzielą się na testy mocy i testy szybkości.

  Testy mocy składają się z zadań różniących się między sobą nie tylko pod względem treści, lecz także z uwagi na trudności, jakie powstają przy ich rozwiązywaniu. Ponadto obejmują...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieodpowiedni czas trwania eksperymentu i jego rozgłos

  Nieodpowiedni czas trwania eksperymentu ciąży niewątpliwie także na mało przekonujących wynikach końcowych. Szkodliwy w swych skutkach wydaje się zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi czas trwania eksperymentu. W pierwszym wypadku działania zmiennej niezależnej mogą wywrzeć jedynie minimalny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trafność testu osiągnięć szkolnych

  Trafność testu decyduje o tym, czy mierzy on rzeczywiście to, co zamierzamy przy jego pomocy zbadać. Cecha ta wydaje się na pozór nieistotna. Mało kto bowiem sądzi, że test może badać sferę zjawisk, której w konstrukcji jego nie przewidywano. Tymczasem wcale nie tak rzadko zdarza się, że dany test nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka badań ąuasi-eksperymentalnych

  Istotna różnica między badaniami stricte eksperymentalnymi a badaniami ąuasi-eksperymentalnymi polega na tym, iż w pierwszych poddaje się ścisłej kontroli zarówno przynajmniej jedną zmienną niezależną, jak i jedną zależną, a w drugich jedynie co najmniej jedną zmiennązależnąz całkowitym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedosyt weryfikacji wewnętrznej

  Często spotykanym błędem podczas przeprowadzania badań eksperymentalnych w pedagogice jest niedosyt ich weryfikacji wewnętrznej. Chodzi tu zwłaszcza o głębszą refleksję nad stopniem prawdopodobieństwa, z jakim ewentualnie zostaną potwierdzone wysunięte przez eksperymentatora hipotezy robocze. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błąd łagodności i tendencji centralnej

  Często przy ocenianiu popełniany jest także błąd łagodności niezależnie od ocenianej cechy. Przejawia się w tendencji do stawiania wszystkim szacowanym osobom zawyżonych ocen. Błąd ten popełniają często nauczyciele w stosunku do uczniów, których znają od dłuższego czasu. Psychologowie tłumaczą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprzeniewierzanie się zasadom moralnym

  Pewne zastrzeżenia przeciwko zastosowaniu badań eksperymentalnych w pedagogice wysuwa się także ze względów etycznych. Niektórzy z tych właśnie powodów wykluczają wszelkie eksperymenty pedagogiczne, zakładając, iż godzą one w poczucie godności osobistej dzieci i młodzieży oraz przesadnie niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zmiennych w eksperymencie

  Na ogół przyjmuje się, iż eksperyment pedagogiczny stanowi metodę badania zależności między jednym lub kilkoma czynnikami (sposobami) oddziaływań pedagogicznych (zmiennymi niezależnymi) a określonymi ich następstwami (zmiennymi zależnymi). Są to więc zależności szczególnego rodzaju, tj...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt halo i błąd logiczny

  Błąd efekt halo (zj. ang.: halo ejfect), którego nazwa pochodzi od E.L. Thorn-dike’a, spotykany jest również nader często w badaniach pedagogicznych. Polega on na przenoszeniu ogólnego wrażenia, jakie sprawił na osobie szacującej oceniany przez nią obiekt, na ocenę poszczególnych jego cech. Określa się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 497

  praca w formacie txt

Do góry