Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Rozprawy sądowe

  Najczęściej rodzina adopcyjna uczestniczy w dwóch rozprawach sądowych. Podczas pierwszej Sąd wyraża zgodę na zabranie dziecka do domu. Jest to tzw. „okres preadopcyjny”. W okresie tym pracownicy Ośrodka udzielają wsparcia psychologiczno – pedagogicznego i pomocy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Wniosek do Sądu

  Rodzina sporządza wniosek o przysposobienie poznanego dziecka. Pracownicy Ośrodka pomagają w jego przygotowaniu, składają wniosek do Sądu wraz z kompletem dokumentów i uczestniczą wraz z rodziną w całej procedurze prawnej.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Kontakt z dzieckiem

  Rodzina razem z pracownikiem Ośrodka jedzie do placówki, w której przebywa obecnie dziecko, aby się z nim zapoznać. Od tej pory może stale utrzymywać kontakt z dzieckiem, odwiedzać je i brać udział w jego życiu.

  „Chwała kobiecie, która uprzedziła mnie, że pierwsze wrażenie może być bardzo złe...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Informacja o dziecku

  Kandydaci uzyskują wszystkie informacje o dziecku, które może wejść do ich rodziny, jakie posiada Ośrodek. Otrzymują dane na temat sytuacji rodzinnej, zdrowia, predyspozycji czy wyglądu dziecka. Na podstawie tych informacji mogą zdecydować się na pierwszy kontakt z dzieckiem.

  „Nam obiecywano dziecko w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Oczekiwanie na propozycję dziecka

  Kandydaci oczekują na dziecko, które potrzebuje opieki właśnie takiej określonej rodziny. Czas ten jest bardzo zróżnicowany i zależy od wieku i płci dziecka, jakie pragną przyjąć rodzice.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Ocena Komisji Kwalifikacyjnej

  Aby rodzina mogła dalej uczestniczyć w postępowaniu adopcyjnym musi uzyskać akceptację Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka. Komisja zbiera się co jakiś czas i po zapoznaniu się z opiniami o kandydatach na rodziców wyraża zgodę na ich udział w dalszej procedurze a także wydaje zaświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Badania psychologiczne

  Każdy z małżonków umawia się telefonicznie lub podczas wizyty w Ośrodku na rozmowę z psychologiem. Psycholog przeprowadza rozmowę i testy psychologiczne określając predyspozycje i cechy charakteru kandydatów.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Zapowiedziana wizyta w domu i rozmowa problemowa z pedagogiem

  Małżonkowie umawiają się na rozmowę z pedagogiem osobiście lub telefonicznie. Pracownik Ośrodka odwiedza rodzinę w ich domu. Wizyta ma na celu sprawdzenie warunków lokalowych i warunków, jakie rodzina może zaoferować dziecku, a także bliższe poznanie rodziny.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Szkolenie

  Szkolenie ma charakter grupowy. Uczestniczą w nim kandydaci na rodziny adopcyjne i zastępcze. Szkolenie ma na celu przybliżenie problemów związanych z przyjęciem dziecka osieroconego, naukę metod rozwiązywania problemów i zapoznanie się z innymi rodzinami będącymi w podobnej sytuacji. O terminie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Dokumenty

  Aby przyjąć dziecko należy przygotować różne dokumenty, których wykaz rodzina otrzymuje podczas pierwszej rozmowy.

  - Życiorysy małżonków

  - Odpis aktu małżeństwa – zupełny

  - Zaświadczenie o wysokości zarobków i opinia z zakładu pracy

  - Zaświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego (z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 337

  praca w formacie txt

Do góry