Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Gerontologia - Scharakteryzuj poglądy na organizację opieki zdrowotnej nad ludźmi starszymi

  Pod wpływem zachodzących zmian organizacja zdrowia zainicjowała dyskusje dotyczącą opieki nad ludźmi starszymi.

  Konkurują tu ze sobą dwie koncepcje:

  Kładzie nacisk na wyodrębnienie geriatrii ze służby zdrowia.

  Promuje integracje opieki zdrowotnej. Geriatria jest tu traktowana jako jedna...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Czym wyróżnia się podejście geriatryczne

  Geriatria to dział gerontologii, zajmuje się profilaktyką leczenia chorób występujących najczęściej u ludzi w wieku podeszłym i starszym (miażdżyca tętnic, cukrzyca, choroby nadciśnienia).

  Postawa geriatryczna- całościowa ocena osoby w podeszłym wieku, która obejmuje:

  Zaawansowanie i szereg...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Scharakteryzuj ciąg przyczynowy starość - uzależnienie

  Wg WHO – Światowej Organizacji zdrowia ciąg przyczynowy związany jest ograniczeniem sprawności a co za tym idzie z ograniczeniem samodzielności człowieka, które następuje wraz z upływem czasu i spowodowane jest chorobami powstałymi na skutek wieku.

  Głównym zadaniem stojącym przed gerontologią XXI w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Na czym polega prawidłowe starzenie się

  O prawidłowym starzeniu się mówimy wtedy, gdy przebiega ono bez powikłań chorobowych (np. u kobiet czy mężczyzn niegdyś chorych na raka nie możemy mówić o prawidłowym starzeniu się). Nawet najbardziej prawidłowe starzenie się w miarę upływu lat powoduje ograniczenie sprawności człowieka starego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /6 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Co to jest proces starzenia się i na czym polega

  Starzenie się – jest to normalny długotrwały i nieodwracalny proces fizjologiczny, zachodzący w osobniczym rozwoju żywych organizmów, także człowieka. Procesy starzenia rozpoczynają się u człowieka już w wieku średnim i nasilają się z upływem czasu, jest to więc zjawisko dynamiczne przebiegające w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Co to jest geriatria i jakie są jej zadania

  Geriatria to dział gerontologii, zajmuje się profilaktyką i leczeniem chorób występujących najczęściej u ludzi w wieku podeszłym i starczym (miażdżyca tętnic, cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, rozedma płuc). Działalność jednostek opieki geriatrycznej opiera się na następujących zasadach:...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Czym zajmuje się gerontologia społeczna i jaki jest jej status

  Gerontologia społeczna bada społeczne przyczyny i skutki procesu starzenia się ludzi, analizuje wzajemne związki, które występują pomiędzy zjawiskami świadczącymi o starzeniu się społeczeństw, a ich społecznym podłożem. W ramach działań profilaktycznych zajmuje się chorobami wieku podeszłego i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dziecka w rodzinie adopcyjnej - Dylematy rodziców adopcyjnych

  Trudnością niemałą dla rodziców adopcyjnych jest fakt iż muszą radzić sobie z poczuciem mniejszej wartości, np. w związku z bezpłodnością, z powstawaniem mechanizmów obronnych związanych z odrębnością rodzicielstwa społecznego i biologicznego.

  „Natura wyznaczyła istotom żyjącym na Ziemi dwa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /4 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dziecka w rodzinie adopcyjnej

  „Rodzina jest tym środowiskiem, które przez swoją specyfikę, intymność, bezpośredniość tworzy warunki dla rozwoju i wychowania. Jest miejscem pierwszych kontaktów międzyludzkich, pierwszych więzi psychicznych dziecka z rodzicami, rodzeństwem” (Danilewicz).

  Na początku pobytu dziecka w rodzinie rodzice...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg procesu adopcyjnego - Wsparcie dla funkcjonujących rodzin adopcyjnych i zastępczych

  Pracownicy Ośrodka oferują pomoc psychologiczno – pedagogiczną w razie wystąpienia problemów w rodzinie. Organizowane będą spotkania grup wsparcia oraz Zjazdy Rodzin Adopcyjnych.

  „Widziałam, że Piotrusiowi bardzo podobało się przytulanie. Wspinał się na kolana, szukał bliskości — i nie potrafił jej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 041

  praca w formacie txt

Do góry