Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Dobór treści w zadaniach testowych

  Zasady konstruowania zadań testowych, odnoszących się do zawartych w nich treści, zwracają uwagę przede wszystkim na zgodność tych zadań z programem nauczania. Ze względu jednak na ramowy charakter programu nauczania dobrze jest oprzeć się przy konstruowaniu testów również na obowiązujących uczniów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzetelność testu osiągnięć szkolnych

  Rzetelność testu osiągnięć szkolnych, czyli inaczej jego dokładność, czy też —jak chce M. Kreutz (1958, s. 75 i n.) — wiarygodność, polega na tym, że uzyskane wyniki u tej samej osoby lub tej samej grupy osób podczas kolejnych badań, za pomocą danego testu, będą do siebie bardzo zbliżone. Chodzi tu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzemplifikacja badań ąuasi-eksperymentalnych

  Przeprowadzone dotychczas badania quasi-eksperymentalne dotyczyły różnych problemów badawczych, w tym m.in. wpływu stylów kierowania wychowawczego nauczycieli na zachowanie się uczniów w klasie szkolnej (por. J. Kounin, 1970; J. Kounin, P. Doyle, 1975), struktury osobowości autorytarnej i jej uwarunkowań (Th...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normalizacja testu osiągnięć szkolnych

  Normalizacja testu polega na opracowaniu specjalnych norm, umożliwiających odpowiednią interpretację uzyskanych wyników testowych. Mają one z jednej strony ułatwić dokonanie klasyfikacji osób badanych według poprawnie rozwiązanych przez nich zadań testowych (normy empiryczne), z drugiej — porównanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady i zalety badań ąuasi-eksperymentalnych

  Badania ąuasi-eksperymentalne posiadają na pewno mniejszą wartość poznawczą niż badania stricte eksperymentalne. Dzieje się tak zwłaszcza z tego powodu, iż w badaniach ąuasi-eksperymentalnych —jak wiemy — poddaje się ścisłej kontroli jedynie zmienne zależne. Zmienne niezależne natomiast pozbawione...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwy dobór grup eksperymentalnych i kontrolnych

  Innym często popełnianym błędem w badaniach eksperymentalnych jest niewłaściwy dobór grup eksperymentalnych i kontrolnych. Zresztą całkowita ich równoważność jest niemożliwa, zwłaszcza gdy eksperyment prowadzony jest w warunkach naturalnych. Eksperymentator skazany jest tutaj na funkcjonujące od dawna...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standaryzacja testu osiągnięć szkolnych

  Standaryzacja testu oznacza jego wysoki poziom rzetelności i trafności, łącznie z opracowywanymi normami, a ponadto Jednolitość postępowania przy badaniu, mającą na celu zmniejszenie do minimum zależności wyników od osoby badającej i od zewnętrznych warunków badania” (M. Choynowski, 1959, s. 156). Tak...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby zdefiniowania testów osiągnięć szkolnych

  Najogólniej mówiąc, testy osiągnięć szkolnych stanowią udoskonalony sposób sprawdzania i oceniania stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności w zakresie określonego przedmiotu nauczania. Toteż każdy tego rodzaju test jest „zbiorem zadań, których cechą wspólną jest to, że wiążą się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak właściwych „układów odniesienia” w eksperymencie

  Nie mniej poważnym błędem od poprzednio omówionych jest błąd polegający na braku właściwych „układów odniesienia” do rzetelnego orzekania o wynikach eksperymentu. Mamy tu nierzadko do czynienia ze zbytnim zawierzeniem wynikom otrzymanym w badaniach końcowych lub niedocenianiem tego, co naprawdę dzieje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy według układu odniesienia wyników testowania

  Z uwagi na układ odniesienia wyników testowania testy osiągnięć szkolnych dzielą się na testy różnicujące i testy sprawdzające.

  Testy różnicujące są tak skonstruowane, że można zarejestrować indywidualne różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami lub grupami uczniów. Zawieraja one bowiem zadania, o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 594

  praca w formacie txt

Do góry