Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Gerontologia - Rola leków gerontologicznych w starzeniu się i praperaty wspomagające proces opóźniania starości

  Do tej pory nie udało się wyprodukować eliksiru młodości, istnieją jednak leki gerontologiczne, które pełnią rolę pomocniczą, zastosowanie ich z odpowiednią dietą, fizykoterapią, psychoterapią może przynieść efekty ale przy aktywnym stylu życia. Niedopuszczalne jest łączenie tych leków...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Czynniki wpływające na fizjologiczny proces starzenia się

  Starzenie to naturalny fizjologiczny proces charakteryzujący wszystkie żywe organizmy, jest nieuniknione. Nasze ciało zużywa się w ciągu całego życia jak maszyna. Jeśli jest ona niewłaściwie eksploatowana ulega szybszemu zniszczeniu. Podobnie organizm ludzki starzeje się szybciej, jeśli prowadzimy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Prewencja korekcyjna

  Jest to możliwość maskowania starości za pomocą różnych metod, chodzi tu o zmianę tych elementów, które najbardziej uległy starzeniu w rezultacie daje to wymierne korzyści, bo tylko w pozytywnej ocenie własnego ciała, poprawia się samopoczucie (medycyna estetyczna i kosmetologia, różnorakie metody...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Co to jest prewencja osłonowa

  Jest to skupienie się na czynnikach modyfikujących starzenie, takich jak:

  - aktywności społecznej

  - używkach

  - nadużywaniu leków

  - stanach chorobowych

  - zaniedbaniach higienicznych

  - osamotnieniu

  - braku wsparcia ze strony otoczenia

  - racjonalizacji psychologicznego podejścia do starzenia się i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Na czym polega efektywna prewencja

  Efektywna prewencja gerontologiczna, czyli postępowanie osłonowe musi być skierowane na wszystkie trzy płaszczyzny:

  - biologiczną

  - psychologiczną

  - socjalno- społeczną

       Założeniem jest osiągnięcie realnego celu. Aby np. dożyć do 120 lat. Czyli do osiągnięcia maksymalnej długości życia...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia: Generalne modele starzenia się - Model starzenia niepomyślnego

  Starzenie niepomyślne jest przyśpieszane nie tylko przez elementy ważne etiologicznie, ale także przez tzw. czynniki ryzyka przyśpieszonej starości. Należą do nich: spadek aktywności fizycznej, nieodpowiednie żywienie, używki (palenie tytoniu, leki, narkotyki, nadużywanie alkoholu), przeciążenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia: Generalne modele starzenia się - Model starzenia pomyślnego

  Chodzi tu o zapobieganie procesowi starzenia się poprzez m.in. aktywność fizyczną, odpowiednią dietę, dobre samopoczucie, dobry stan kondycji psychiczne, prawidłowe relacje z innymi ludźmi

  - niezależnymi czynnikami pomyślnego starzenia się jest starzenie się – wolne od chorób sercowo-naczyniowych;...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Od czego zależy przeciętna długość życia

  Czynniki determinujące

  - genom – materiał genetyczny zawarty w podstawowym (haploidalnym) zespole chromosomów

  - własny metabolizm – całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Procesy te...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Jak rozumiesz starość populacji? Wskaźniki starości populacji

  Starzenie się społeczeństw, polegające na zwiększaniu się udziału ludzi starszych w stosunku do ogółu populacji, jest jednym z podstawowych problemów dzisiejszych czasów. Zjawisko to jest procesem o charakterze dynamicznym i wiedzie do stanu statycznego, zwanego starością demograficzną. Jej podstawowym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /4 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gerontologia - Na czym polega skala wieku sprawnościowego

  Skala wieku sprawnościowego - to miara starzenia się człowieka

  Wskaźnik wieku sprawnościowego (parametry wydolnościowe), bada się wtedy różne parametry wydolności organizmu

  Przyczyną utraty sprawności i przedwczesnej śmierci są zazwyczaj choroby przewlekłe. Zmiany starcze odgrywają rolę czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Emilian Dodano /31.08.2011 Znaków /1 767

  praca w formacie txt

Do góry