Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Ograniczenia poznawcze metody socjometrycznej

  Odwołując się do metody socjometiycznej wraz z poszczególnymi jej technikami, warto pamiętać o niektórych przynajmniej jej ograniczeniach poznawczych. Przede wszystkim przeprowadzone za jej pomocą badania odzwierciedlają tylko i wyłącznie aktualnie panujące w grupie stosunki interpersonalne, w tym także...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki poprawności kryteriów socjometrycznych

  Wszystkie wspomniane kryteria zapewniają tym lepsze wyniki badań socjometrycznych — zdaniem N.E. Gronlunda — im bardziej:

  —    niedwuznacznie wskazują na rodzaj i istotę aktywności, zgodnie z którą osoby badane mają dokonać wyboru;

  —    dotyczą czynności lub sytuacji dobrze znanych członkom badanej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest analiza dokumentów

  Niektórzy analizę dokumentów — niezależnie od przyjętej nazwy, np. analizy treści — odnoszą w szczególności lub wyłącznie do dokumentów niepisanych, jak lysunki, prace ręczne i konstrukcyjne. Tutaj nazwą analizy dokumentów obejmuje się ich analizę w szerokim znaczeniu tego słowa, tj. dotyczy ona...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria odnoszące się do wyborów pozytywnych i negatywnych

  W pierwszych kilkudziesięciu latach stosowania klasycznych badań socjometrycznych zalecano przede wszystkim formułowanie pytań, odnoszących się do wyborów pozytywnych. Zakładano, że pytania domagające się wyborów negatywnych stawiają osoby badane w sytuacjach sztucznych (nieautentycznych); większość z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria a liczba wyborów pozytywnych i negatywnych

  Przy formułowaniu pytań (kategorii) socjometiycznych badacz musi często rozstrzygać problem, czy domagać się w odpowiedzi na postawione pytania dowolnej, czy ograniczonej liczby wyborów (np. 2, 3, 5). Zaleca się na ogół ograniczoną liczbę wyborów ze względu na możliwość łatwiejszego wykorzystania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety badań testowych

  Na ogół uznaje się dużą użyteczność testów osiągnięć szkolnych w badaniach pedagogicznych. Nade wszystko pozwalająone zbadać w miarę dokładnie poziom wiadomości i umiejętności uczniów, co w zasadzie rzadko możliwe jest za pomocą tradycyjnej formy „odpytywania” przez nauczycieli. Otóż ten sam...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumie się przez metodę socjometryczną

  A. Bjerstedt (1956) — znakomity znawca metody socjometrycznej — określa jąjako „ilościowe badanie stosunków międzyludzkich w aspekcie faworyzowania, obojętności i odrzucenia w określonej sytuacji wyboru” (za J. Friedrichs, 1990, s. 255). Polega ona głównie na dokonywaniu wyborów pozytywnych lub negatywnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele metody socjometrycznej

  Inną charakterystyczną cechą metody socjometrycznej jest to, iż dotyczy ona głównie badania stosunków interpersonalnych, w tym zwłaszcza żywionych przez badanych uczuć sympatii i antypatii, a także obojętności wobec członków określonej grupy. Mówi się tam o stosunkach przyciągania (atrakcji), jak...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /7 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednolita struktura zadań testowych

  Każdy typ zadania testowego ma charakterystyczną dla niego strukturę. Stanowi ona jego cechę konstytutywną. Omówiona została w związku z przedstawionymi już poszczególnymi typami zadań testowych. Świadczą one o dużych możliwościach manipulowania wiadomościami szkolnymi celem sprawdzenia poziomu i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby formułowania zadań testowych

  Wszelka, a więc nawet najbardziej wypróbowana struktura zadania, nie gwarantuje dostatecznej wartości diagnostycznej testu wiadomości szkolnych. Wymaga ona przede wszystkim odpowiedniego ujęcia słownego pytań lub twierdzeń, z których się składa. Pytania i twierdzenia te mogą być sformułowane w taki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 942

  praca w formacie txt

Do góry