Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Nowoczesne techniki analizy dokumentów

  Próbą przezwyciężenia subiektywnego charakteru zarysowanych dopiero co klasycznych technik są nowoczesne techniki analizy dokumentów. Szerokie zastosowanie znalazły w Stanach Zjednoczonych, poczynając od lat dwudziestych ostatniego stulecia. Polegają one głównie na ilościowej analizie dokumentów. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość poznawcza analizy dokumentów

  Jak już wspomniano, analiza dokumentów — poza szerokim zakresem problemów badawczych, jakich może ona dotyczyć — dopomaga także m.in. w uzupełnianiu, a niekiedy i w pogłębianiu badań przeprowadzanych za pomocą innych metod i technik badawczych. To one nade wszystko pozwalają na jakościowe podejście w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakościowa, ilościowa i formalna analiza dokumentów

  Oprócz klasycznych i nowoczesnych technik analizy dokumentów mówi się nader często o ich jakościowej, ilościowej i formalnej analizie. Przy czym technika jakościowa kojarzy się zwykle z jedną z klasycznych technik analizy dokumentów, a technika ilościowa i formalna z pewnymi odmianami nowoczesnych technik...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dokumentów a inne metody badań

  Powyższe rozumienie analizy dokumentów wskazuje na łatwo w zasadzie dostrzegalną różnicę, jaka występuje między nią a omówionymi wcześniej metodami badań pedagogicznych. Mianowicie badacz, posługujący się analizą dokumentów, koncentruje się głównie na materiale badawczym otrzymanym nie tyle w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedomogi analizy dokumentów

  Oprócz zarysowanych wyżej niewątpliwych zalet, analiza dokumentów — jako metoda badawcza — ma również wiele cech ujemnych, które wiążą się przede wszystkim z nie zawsze pełną i wiarygodną wartością poznawczą analizowanych dokumentów. Dlatego też słusznie przestrzega się przed jej nadużywaniem i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wypracowań

  Stanowi ona jedną z najczęściej stosowanych technik analizy dokumentów w badaniach pedagogicznych. Polega na opisie i interpretacji swobodnych (nieskrępowanych) i w miarę spontanicznych wypowiedzi osób badanych na sugerowany im przez badacza temat. Używa się jej chętnie w przypadku, gdy badacz nie dysponuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /8 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób sporządzania tabeli socjometrycznej

  Tabela powinna obejmować np. wszystkich uczniów danej klasy lub grupy uczniowskiej, w której przeprowadzono badania. Wpisujemy do niej najpierw nazwiska bądź imiona, inicjały (lub pierwsze dwie, trzy litery nazwiska) uczniów u wejścia jej kolumn poziomych i pionowych w tej samej kolejności, tj. tak, aby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Socjogram hierarchiczny

  Socjogramem rzadziej spotykanym w badaniach pedagogicznych — niż socjogram kłowy —jest socjogram hierarchiczny. Nie oznacza to bynajmniej, iż jest miej czytelny od tamtego. Przeciwnie, Jest w zasadzie —jak pisze M. Pii-kiewicz (1973, s, 239) — najbardziej czytelnym socjogramem, przydatnym zwłaszcza dla...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika uszeregowania rangowego

  Mało na ogół wykorzystywaną techniką socjometrycznąjest technika szeregowania rangowego. Polega ona na tym, że każda z osób badanych wymienia np. nazwiska (lub także imiona) wszystkich członków określonej grupy kolejno według ściśle określonego kryterium oceny, tzn. poczynając od osób, które...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kryteriów socjometrycznych

  Rozumiane w ten sposób kryteria —jak twierdzi N.E. Gronlund (1959) — mogą być różnego rodzaju. Rozróżnia on:

  —    kryteria ogólne, tj. odwołujące się do jakiejś szerszej dziedziny aktywności człowieka bez bliższego precyzowania typu interakcji, i kryteria szczegółowe odnoszące się do ściśle...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 574

  praca w formacie txt

Do góry