Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  FORMY KOMUNIKOWANIA - Komunikowanie niewerbalne

  Kinezjetyka – mowa ciała

  Prajęzyk – cechy wokalne głosu i interferencje wokalne

  Samoprezentacja – wygląd fizyczny

  Dotyk

  Proksemika – dystans interpersonalny

  Chronemika – czas jako sygnał komunikacyjny

  Elementy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY KOMUNIKOWANIA - Komunikowanie werbalne

  Język – podstawowy środek komunikowania werbalnego

  Denotacja – zakres znaczenia nazwy, zbiór przedmiotów lub myśli odpowiadających nazwie

  Konotacja – treść charakterystyczna nazwy, czyli zbiór minimum cech, jakie musi posiadać każdy z przedmiotów, by mogła ona być do niego stosowana

  Formy komunikowania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z LUDŹMI - Komunikowanie pośrednie – masowe

  Komunikowanie masowe – proces emisji kontaktów od nadawcy medialnego do publiczności środków masowego przekazu za pośrednictwem mass mediów.

  Cechy komunikowania masowego:

  Brak bezpośrednich styczności

  Uczestniczą zmysły (słuch, wzrok)

  Sprzężenie zwrotne jest opóźnione

  Kontekst...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z LUDŹMI - Komunikowanie interpersonalne – medialne

  Komunikowanie medialne – specyficzna forma komunikowania interpersonalnego, w którym uczestnicy są pozbawieni bezpośredniego kontaktu fizycznego.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ Z LUDŹMI - Komunikowanie interpersonalne – bezpośrednie

  Komunikowanie interpersonalne – proces przekazywania i odbierania informacji między dwiema osobami lub pomiędzy małą grupą osób, wywołujący określone skutki i rodzaje sprzężeń zwrotnych.

  Cechy:

  - natychmiastowe sprzężenie zwrotne

  - komunikowanie interaktywne, czyli minimum dwie jednostki wchodzą we...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna - Elementy procesu komunikowania

  a) kontekst – warunki w jakich odbywa się komunikacja

  Aspekt fizyczny – zewnętrzna atmosfera

  Aspekt historyczny – odwoływanie się do epizodów z przeszłości

  Aspekt psychologiczny – sposób, w jaki uczestnicy procesu postrzegają się nawzajem

  b) uczestnicy – nadawca i odbiorca. Różnice...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna - Cele komunikowania

  a) proces społeczny – odnosi się co najmniej do dwóch jednostek, przebiega w środowisku społecznym

  b) kontekst społeczny – determinowany przez liczbę i charakter uczestników procesu

  c) proces kreatywny – budowanie nowych pojęć i przyswajanie wiedzy o otaczającym świecie

  d) proces dynamiczny –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna - Definicje komunikowania

  a) uniwersalna

  Komunikowanie jest procesem porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji. Jego celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami i ideami. Proces ten odbywa się na różnych poziomach, przy użyciu zróżnicowanych środków i wywołuje określone skutki.

  b) Charles...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System komunikowania publicznego

  Kom formalna, która na celu wymianę i dzielenie się inf mającymi publiczne zastosowanie oraz podtrzymywanie więzi społ za które są odpowiedzialne instytucje publiczne

  Cechy kom publicznego:

  Kompromisy między jednostkami a grupami społ w ramach istniejącego prawa, jakos rezultat negocjacji sił grup...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunikacja społeczna - Podział systemów komunikowania

  Ujęcie sposób rozumienia systemu kom

  1. Instytucjonalny

  - Ukazanie powiązań między elementami

  - Ukazanie usytuowania elementów

  - Ukazanie liczby, typu, rodzaju elementów np. instytucji, organów, grup, jednostek

  2. Funkcjonalny

  - Miejsce komunikowania interpersonalnego zajmuje złożony, wieloaspektowy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt

Do góry