Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda biograficzna

  1. Co to jest?

  „Metoda biograficzna jest swoistym konglomeratem różnych metod badawczych łącznie z ich technikami, obejmującym zwłaszcza analizę dokumentów, obserwację, metodę sondażu i metodę dialogową.”

  2. Co bada?

  a) metoda monograficzna:

  - instytucje oświatowo –wychowawcze- w tym:

  * placówki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Sondaż pedagogiczny (diagnostyczny)

  1. Co to jest?

  „Metoda sondażu diagnostycznego jest sposobem groma­dzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda indywidualnych przypadków

  1. Co to jest?

  „Metoda indywidualnych przypadków jest sposobem ba­dań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikła­nych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostkowych bio­grafii ludzkich z nastawieniem na opracowanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda monograficzna

  1. Co to jest?

  „Monografia to metoda badań, której przedmiotem są instytucje wychowaw­cze w rozumieniu placówki lub instytucjonalne formy działalności wychowaw­czej, lub jednorodne zjawiska społeczne, prowadząca do gruntownego rozpo­znania struktury instytucji, zasad i efektywności działań wychowawczych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badań pedagogicznych - Metoda eksperymentalna

  1. Co to jest?

  "Eksperyment jest metodą naukowego badania określonego wycinka rzeczy­wistości (wychowawczej), polegającą na wywoływaniu lub tylko zmienianiu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem" (W. Zaczyński 1968).

  2. Co...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH - Funkcjonalizm Mertona

  Alternatywy funkcjonalne, dysfunkcje, funkcje jawne i ukryte.

  W teorii funkcjonalnej Mertona człowiek to osoba społeczna, a więc element struktury grupy, istota zdolna w pełni zinternalizować wszelkiego typu normy społeczne. Merton wprowadził pewne innowacje do wizji Parsonsa, gdyż uważał, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /6 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH - Organicyzm

  Pogląd filozoficzny zakładający, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak żywy organizm, a instytucje społeczne są ze sobą powiązane tak, jak części organizmu (od ich wzajemnej współpracy zależy sprawne funkcjonowanie społeczeństwa). Był to jeden z pierwszych nurtów w socjologii, głoszony...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH - Geneza funkcjonalizmu w naukach społecznych

  Według definicji prof. M. Flis z encyklopedii socjologii – funkcjonalizm sięga do organicyzmu Spencera i Durkhaima, czyli analogii między organizmem a społeczeństwem jako całością, które składa się z pewnych organów działajcych na jego rzecz. Spencer wprowadził pojęcie funkcji – każdy organ ma swoją...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia badań społecznych - POZYTYWIZM W NAUKACH SPOŁECZNYCH

  Pozytywizm - kierunek myśli w filozofii i literaturze zainicjowany przez Augusta Comte'a w połowie XIX wieku (Kurs filozofii pozytywnej) i kontynuowany do czasów współczesnych (zob. empiriokrytycyzm, pozytywizm logiczny). Podstawowa teza pozytywizmu głosi, że jedynie prawdziwą wiedzą jest wiedza naukowa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /4 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologia badań społecznych - ETAPY ROZWOJU WIEDZY NAUKOWEJ

  Poglądy Thomasa Kuhna - powszechne przekonanie na temat nauki i historii nauki nie jest przekonaniem właściwym. Nie jest więc prawdą to że, od setek lat nauka jest jednym i tym samym systemem, do którego od czasu do czasu dochodzą jakieś nowe odkrycia, jednocześnie ją poszerzające, traktując ją jako...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Feliks Dodano /05.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt

Do góry