Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  POGLĄDY THOMASA GORDONA - Mity dotyczące dzieci i wychowawców

  Nie jest już prawdą to, że dziecko:

  nie jest jeszcze pełnowartościowym człowiekiem (ono nim jest, a relacje między rodzicami i dziećmi należy rozpatrywać na równi z pozostałymi stosunkami międzyludzkimi);

  jest złe z natury więc trzeba je dyscyplinować stosując wobec niego surowe kary...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /3 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY THOMASA GORDONA - Blokady komunikacji wg. Gordona

  Nakazywanie, komenderowanie, polecanie. Przykład: „Przestań się użalać i weź się do roboty!”.

  Ostrzeganie, groźba: „Jeżeli nie będziesz dużo pracował, nie masz co marzyć o dobrych stopniach w tej klasie”.

  Moralizowanie, głoszenie kazań: „Wiesz dobrze, że z chwilą, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY THOMASA GORDONA - Cel wychowania, wg. Gordona

  Celem wychowania, wg Gordona jest powstanie jednostki:

  autonomicznej, twórczej i niezależnej, mogącej realizować własne możliwości;

  samodzielnej w radzeniu sobie z problemami;

  zdolnej do zaspokajania własnych potrzeb, odpowiedzialnej za siebie, zdolnej do samokontroli i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY THOMASA GORDONA

  Koncepcję Thomasa Gordona „wychowanie bez porażek” uznać należy za pedagogię, czyli odmienny paradygmat edukacyjny, ze względu na takie jej cechy:

  „źródła swej koncepcji T. Gordon wywodzi z psychologii humanistycznej, przyjmując za nią koncepcję człowieka;

  opiera ją na teorii stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /2 301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA - Humanistyczna

  Docenia ludzką aktywność. Mamy tu do czynienia z holistycznym i personalistycznym ujęciem człowieka, które pozwala wyakcentować jego intencjonalność i transcendencję. Człowiek posiada predyspozycje wrodzone, czyli surowiec dla rozwoju i tworzenia własnej osobowości. Wewnętrzna struktura człowieka to...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA - Poznawcza

  Człowiek jest twórczym, samodzielnym podmiotem, który potrafi decydować o swoim losie i ma na niego wpływ. Ludzkie działanie jest świadome i intencjonalne. Jest nie tylko reakcją na bodziec, jak twierdzili behawioryści, ale również interpretacją informacji, które pochodzą z zewnątrz, dzięki strukturom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA - Psychodynamiczna

  W psychologii ogólnej przybiera nazwę psychoanalizy. Mamy tu do czynienia z nieuświadomionymi wewnętrznymi siłami człowieka, które sterują ludzkim zachowaniem. Siły te pochodzą z trzech źródeł: z popędów, potrzeb oraz dążeń ludzkich. Ogromna energia psychiczna, która rodzi się z tych nieświadomych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA - Behawioralna

  Akcentuje wpływ środowiska zewnętrznego na człowieka i podkreśla możliwości manipulowania, sterowania człowiekiem. Zachowanie człowieka całkowicie zależy od bodźców zewnętrznych, jest reakcją na bodźce. Rozwój człowieka to proces wytwarzania (uczenia się)poszczególnych nawyków. Behawioryzm jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ ADOPCJI - Obszary problemowe

  a) Procedura adopcyjna

  Zgłoszenie: każda rodzina może skontaktować się z Ośrodkiem korzystając z telefonu lub Internetu. Uzyska potrzebne informacje oraz zostanie zaproszona na rozmowę wstępną do Ośrodka. Można zgłosić się osobiści, wtedy spotkanie to zamienia się we wstępna rozmowę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /05.09.2011 Znaków /2 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL JEDNOLITEGO SYSTEMU OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NAD DZIEĆMI OSIEROCONYMI I OPUSZCZONYMI W POLSCE - Forma opieki całkowitej: Formy resocjalizacyjne

  Policyjne izby dziecka – jest placówką opiekuńczo- wychowawczą funkcjonującą przy Rejonowej Komendzie Policji. Realizując zadania w zakresie zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich, policja uprawniona jest do zatrzymania nieletniego w w/w placówce. Umieszczenie w izbie nastąpić ma na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Wasyl Dodano /05.09.2011 Znaków /1 929

  praca w formacie txt

Do góry