Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z ADHD - Kryteria diagnozy ADHD

  a) Co najmniej 6 objawów braku uwagi utrzymywało się przez co najmniej 6 miesięcy w stopniu prowadzącym do nieprzystosowania lub niezgodnych z poziomem rozwoju dziecka.

  b) Początek zaburzenia nie później niż w wieku 7 lat

  c) Kryteria są spełnione w więcej niż jednej sytuacji, np.: połączenie braku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z ADHD - Nadpobudliwość psychoruchowa

  Rozumiana medycznie oznacza zespół hiperkinetyczny, będący schorzeniem i charakteryzujący się występowaniem  grup objawów:

  1. Nadmierna impulsywność - Dzieci okazujące nadmierną impulsywność działają pod wpływem impulsu, którego nie są w stanie kontrolować. Najczęściej wiedzą, co powinny...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /2 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z ADHD - Pojęcie ADHD

  Skrót z ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, czyli Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, określany w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Termin ADHD obejmuje zarówno ADHD z zaburzeniami hiperaktywnymi, jak i bez nich u dorosłych i dzieci. Można się spotkać także...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Zasady poradnictwa

  1 Zasada przystępności – poradnie powinny być ogólnodostępne i przekazujące informacje na poziomie odpowiednim do osoby, która się o nią zwraca.

  2 Indywidualizacji – każdy przypadek jest inny.

  3 Aktywizowania podmiotu – osoba zwracająca się o pomoc ma uczyć się jak sobie z tym problemem poradzić.

  4...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Cele poradnictwa wychowawczego i rodzinnego

  1 Udoskonalanie procesu przygotowania jednostki do aktywności społecznej, oraz jak najlepsze umożliwienie jej kontaktów społecznych poprzez wykrywanie i korygowanie braków rozwojowych, rozwijanie zdolności, rozwijanie nowych zainteresowań i dążeń.

  2 Optymalizowanie procesu przygotowania do pracy zawodowej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Poradnictwo wychowawcze (rodzinne)

  Jest to ogół poczynań różnych instytucji i organizacji, które zainteresowane są sprawami prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci i młodzieży oraz usprawnieniu wychowawczego funkcjonowania rodziny.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Wychowania w szerokim rozumieniu

  To działanie całokształtu specyficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecznych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki ludzkiej w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej i duchowej.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Wychowanie w wąskim rozumieniu

  To świadome, celowe i specyficzne pedagogiczne działania osób z reguły występujących w różnych zbiorach (rodzina, szkoła) zmierzające do osiągnięcia względnie trwałych skutków (zmian) w rozwoju fizycznym, umysłowym, społecznym, kulturowym i duchowym jednostki ludzkiej.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORADNICTWO WYCHOWAWCZE I RODZINNE - Poradnictwo

  Według A. Kargulowej poradnictwo to „forma pomocy lub działanie społeczne polegające na przekazywaniu rad, porad, informacji itp. jednej jednostce będącej w sytuacji problemowej (radzącemu się) przez drugą (doradcę), ale także interakcja międzyosobowa o charakterze pomocowym, jak również działalność...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO AUTYSTYCZNE SYMPTOMY, DIOAGNOZY. DEFINICJA I UKIERUNKOWANE DANE

  Autyzm wczesnodziecięcy, autyzm głęboki, zespół Kannera – skomplikowany zespół upośledzenia rozwoju, w którym istotną rolę odgrywa funkcjonowanie mózgu. Jest to choroba neurologiczna, wśród typowych cech są problemy z komunikacją uczuć i związkami społecznymi. Występują również kłopoty z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Pankracy Dodano /06.09.2011 Znaków /4 357

  praca w formacie txt

Do góry