Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Określenie metody monograficznej

  Metoda monograficzna — w przeciwieństwie do indywidualnych przypadków, zajmującej się charakterystyką pojedynczych osób — „polega — wedle wyrażenia Stefana Nowaka (1965b, s. 333) — na traktowaniu układu społecznego jako pewnej całości i dąży do zanalizowania układu relacji między częściami tej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako rozmowa nieustrukturalizowana

  Na pewno metoda dialogowa nie jest nigdy bliżej ustrukturalizowana. Przebieg jej określa jedynie ogólny lub bardziej uszczegółowiony temat, jaki sugeruje i przypomina się osobom badanym w trakcie przeprowadzanej z nimi rozmowy. Niekiedy dopuszcza się wprawdzie także zadawanie pytań, ale zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwe wymagania stawiane badaniom ankietowym

  W badaniach ankietowych szczególnie wysokie wymagania stawia się poprawności pytań kwestionariuszowych. Respondenci bowiem w odpowiedzi na nie zdani są najczęściej na siebie samych. Polegać mogą więc na ogół tylko na własnym ich zrozumieniu, tj. pozbawieni są możliwości liczenia na szersze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucje głównym przedmiotem metody monograficznej

  Na ogół przyjmuje się za A. Kamińskim (1974, s. 73), iż głównym przedmiotem metody monograficznej jest jakaś wybrana przez badacza instytucja oświatowo-wychowawcza. Nazywają instytucją społeczną rozumianąjako organizacja społeczna. W każdym razie chodzi tu o instytucje, obejmujące swym zasięgiem nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako swobodna wymiana informacji

  Tak więc metoda dialogowa jest nade wszystko swobodną rozmową na określony temat ogólny z uwzględnieniem podporządkowanych mu kilku lub kilkunastu szczegółowych tematów. To znaczy, jest ona wzajemną wymianą myśli

  i uczuć, w której uczestniczą na różnych prawach osoba przeprowadzająca badania i osoby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany badań ankietowych

  Istnieją różne odmiany badań ankietowych, czyli — inaczej wyrażając się — różne techniki sondażu z zastosowaniem ankiety. Podstawą ich wyróżnienia jest przede wszystkim sposób, w jaki rozprowadza się kwestionariusze ankiet wśród badanych. W przypadku takim można mówić o technice ankiety audytoryjnej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa indywidualna i rozmowa grupowa

  Rozmowa indywidualna odbywa się między osobą, która podejmuje się jej przeprowadzenia, i jednym tylko rozmówcą którym jest osoba badana. Trwa ona z reguły nie dłużej niż 45-60 minut, W razie potrzeby prowadzi się ją podczas więcej niż jednego lub dwóch spotkań z tym samym rozmówcą. Do spotkań takich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób przeprowadzania wywiadu

  Skuteczność zastosowanego w badaniach pedagogicznych wywiadu zależy w7 dużej mierze nie tyle od uprzednio przygotowanego zestawu pytań kwestionariuszowych, ile od sposobu ich zadawania i w ogóle całego jego przebiegu. Przede wszystkim zachodzi konieczność indywidualnego podejścia osoby przeprowadzającej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmowa bezpośrednia i rozmowa pośrednia

  Rozmowa bezpośrednia nosi wszelkie znamiona rozmowy prowadzonej tradycyjnie. Żywo przypomina wywiad — nieskategoryzowany. Ale różni się od niego tym, iż nie przewiduje gotowej listy pytań otwartych. Tak więc na wstępie rozmowy sugeruje się jedynie ogólny jej temat, a zadawane z kolei pytania osobom badanym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany wywiadu

  Z uwagi na różny sposób przeprowadzania wywiadu można mówić o kilku jego odmianach, nazywanych tu także określonymi technikami sondażu z zastosowaniem wywiadu. Często spotykanymi jego odmianami są: wywiad nie-skategoryzowany i wywiad skategoryzowany.

  Wywiad nieskategoryzowany — nazywany też wywiadem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 476

  praca w formacie txt

Do góry