Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Ograniczona zdolność do czynności prawnych

  Ograniczoną zdolność  do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli lat 13, a nie ukończyli lat 17 (art. 12 i  15 kc), oraz osoby częściowo ubezwłasnowolnione.

  Ograniczona zdolność do czynności prawnych oznacza m.in. możliwość bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierania umów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Nieletni

  To osoba, wobec której stosuje się przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (upn):

  -  Osoba, która nie ukończyła lat 18, względem której stosuje się przepisy o zapobieganiu  i zwalczaniu demoralizacji;

  -  Osoba, która dopuściła się czynu karalnego po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyła...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Małoletni

  To osoba, która nie ukończyła lat 18 (stosownie do przepisów kodeksu cywilnego).  Przez zawarcie związku małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci jej w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 10 § 1,2 kc).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Dziecko

  Według Konwencji o prawach dziecka, to każda istota ludzka w wieku poniżej 18 lat, chyba  że zgodnie z prawem odnoszącym się dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność (art. 1). 

  Dziecko, wg ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, to każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (art. 2...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Powinowaty

  To krewny małżonka, tj. np. pasierb, teściowie, szwagier – powinowactwo trwa pomimo ustania małżeństwa (regulują to art.: 19, 144, 56 kro).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Pokrewieństwo

  Pochodzenie od wspólnego przodka, np.: pokrewieństwo w linii prostej (dzieci, rodzice, dziadkowie), pokrewieństwo w linii bocznej (rodzeństwo, kuzynostwo). Pokrewieństwo określamy stopniem pokrewieństwa. Na krewnych I stopnia: rodzeństwo, dziadkowie rozciąga się obowiązek alimentacyjny.

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Małżeństwo

  Fundament rodziny, traktowane jest jako związek kobiety i mężczyzny zawarty zgodnie  z formalnymi regułami (art. 18 Konstytucji RP).

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Rodzina

  -  Określana jest przez socjologów jako podstawowa komórka społeczna.

  -  W przepisach alimentacyjnych określa się obowiązki rodziny, rozciągając je na wszystkich krewnych w linii prostej, niektórych spośród spowinowaconych, byłych małżonków, rodzeństwo i inne osoby.

  -  Kodeks rodzinny i opiekuńczy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona prawna dziecka i rodziny - Konwencja o prawach dziecka

  Konwencja o prawach dziecka w preambule podkreśla szczególne prawa dziecka do pomocy  i opieki, tak jak wcześniej czyniła to  Deklaracja Praw Dziecka, przyjęta przez ONZ w 1959 roku: „...dziecko wymaga szczególnej opieki  i troski, w tym ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu. ...”.   

  W swej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona prawna dziecka i rodziny

  Rodzina jest podstawowym  środowiskiem funkcjonowania i rozwoju dziecka. To naturalne  i pierwotne w stosunku do innych  środowisko pobytu i wychowania dziecka. Pisał o tym pięknie Jan Paweł II w Karcie praw rodziny Stolicy Apostolskiej, podstawowym dokumencie dotyczącym rodziny:  Rodzice, ponieważ dali ...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /4 426

  praca w formacie txt

Do góry