Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Wychowanie

  Wychowanie dziecka to kształtowanie jego osobowości, postaw emocjonalnych i systemu wartości. To także wyposażenie dziecka w umiejętności współżycia społecznego, wykształcenie poczucia obowiązków i odpowiedzialności i szeregu innych cech potrzebnych w prawidłowym funkcjonowaniu osobniczym i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska - Treść władzy rodzicielskiej

  Zgodnie z treścią przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. 

  Zasada autonomii rodziny i jej prymatu w wychowaniu dzieci wyrażana w wielu dokumentach międzynarodowych7 nie  stoi w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza rodzicielska

   Zgodnie z treścią przepisów kro rodzice sprawują władzę rodzicielską nad dzieckiem, a dziecko winne jest im posłuszeństwo. Władzę rodzicielską powinni oni jednak sprawować zgodnie  z dobrem swojego dziecka, uwzględniając w swoich decyzjach stopień jego dojrzałości.   

  Pamiętaj!  

  Granicę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady interwencji w rodzinie - Zasady interwencji w sytuacjach zagrożenia demoralizacją

  Zdarza się,  że wychowanek sprawia duże trudności wychowawcze, a jego zachowanie na terenie szkoły, w środowisku nosi znamiona demoralizacji. W takich przypadkach może wobec niego być podjęte działanie interwencyjne o charakterze wychowawczym, a przy jego nieskuteczności działanie, jak w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady interwencji w rodzinie - Społeczny i prawny obowiązek interwencji

  W sytuacjach degradacji rodziny na tle patologii, alkoholizmu, zaniedbywania i niezaradności wychowawczej z zagrożeniem dziecka demoralizacją, pozostawiania dziecka czasowo bez opieki - pracownicy socjalni, wychowawcy, pedagodzy, osoby pracujące na rzecz dzieci i wolontariusze stają przed dylematem, jak się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /3 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady interwencji w rodzinie - Obowiązek udzielania pomocy rodzinie

  O kondycji rodziny trwa burzliwa debata,  jak pomagać i wspierać rodzinę w sytuacji  jej dysfunkcji i zagrożenia dobra dziecka. Jedni kładą nacisk na autonomię rodziny i jej bezwzględny prymat w wychowaniu dzieci akcentując, że to rodzina powinna podejmować decyzje o potrzebie skorzystania z  pomocy i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa rodzinnego

  1.  Zasada dobra dziecka. To nakaz kierowania się kryterium najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka w działalności publicznych i prywatnych instytucji: opieki społecznej, sądów, władz administracyjnych, ciał ustawodawczych (przepisy kro: art.56, 109, 114); ( Konwencja: art. 3);  

  2.  Zasada autonomii...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne jest  częścią prawa cywilnego,  to m.in.: kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro), kodeks karny (kk), kodeks postępowania karnego (kpk), kodeks cywilny (kc), kodeks postępowania cywilnego (kpc).  Brak jest jednego skodyfikowanego dokumentu regulującego wszystkie podstawowe kwestie prawa rodzinnego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła prawa rodzinnego

  Źródłami prawa rodzinnego są: konstytucja, ustawy, ratyfikowane przez Parlament umowy międzynarodowe, rozporządzenia wydawane na mocy ustaw, akty prawa miejscowego (art. 87 Konstytucji RP).  

  Umowy międzynarodowe. Ratyfikowane umowy międzynarodowe to w myśl art. 91 ust.1 Konstytucji RP „...część...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia dotyczące dziecka i rodziny - Brak zdolności do czynności prawnych

  Nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat 13 oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Osoby takie mogą dokonywać drobnych czynności dnia codziennego, np.: dysponować swoim kieszonkowym, dokonywać zakupu biletów do kina, robić drobne zakupy żywnościowe i dysponować...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Otto Dodano /07.09.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt

Do góry