Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Określenie metody sondażu

  Czym jest metoda sondażu

  Najogólniej przez metodę sondażu rozumie się metodę badań, której podstawową funkcjąjest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami. Cechą konstytutywną metody sondażu jest „wypytywanie” czy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiany badań ankietowych

  Istnieją różne odmiany badań ankietowych, czyli — inaczej wyrażając się — różne techniki sondażu z zastosowaniem ankiety. Podstawą ich wyróżnienia jest przede wszystkim sposób, w jaki rozprowadza się kwestionariusze ankiet wśród badanych. W przypadku takim można mówić o technice ankiety audytoryjnej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwe wymagania stawiane badaniom ankietowym

  W badaniach ankietowych szczególnie wysokie wymagania stawia się poprawności pytań kwestionariuszowych. Respondenci bowiem w odpowiedzi na nie zdani są najczęściej na siebie samych. Polegać mogą więc na ogół tylko na własnym ich zrozumieniu, tj. pozbawieni są możliwości liczenia na szersze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opis metody indywidualnych przypadków

  Na ogół przez metodę indywidualnych przypadków rozumie się gromadzenie danych o rozwoju i życiu fizycznym, psychicznym i społecznym interesujących badacza osób. Dotyczy ona zwykle nie jakiejś grupy, społeczności czy instytucji, lecz pojedynczych ludzi. Jest nade wszystko —jak pisze T. Pilch (1995, s. 48) —...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /8 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena metody indywidualnych przypadków

  Różnorodność technik badawczych, jakimi można posłużyć się w odwoływaniu do metody indywidualnych przypadków, świadczy z jednej strony ojej możliwościach dokonywania względnie wielostronnych charakterystyk indywidualnych, a z drugiej o poważnym niebezpieczeństwie spłycenia przeprowadzanych za jej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mocne strony metody biograficznej

  Przede wszystkim metoda biograficzna jest ze wszech miar godnym uwagi uzupełnieniem i poszerzeniem metod badań pedagogicznych nastawionych głównie na opis i analizę ilościową zgromadzonych za ich pomocą wyników. Wychodzi ona poza paradygmat obowiązujący w badaniach pedagogicznych, prowadzonych zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewłaściwy sposób przeprowadzania badań

  Inną ważną przyczyną niedomagań w badaniach sondażowych jest niewłaściwy sposób ich przeprowadzania. Na pewno poprawności tego rodzaju badań nie sprzyja okazywana przez badającego postawa autorytarna czy wręcz autokratyczna wobec respondentów, charakteryzująca się m.in. wymuszaniem na nich odpowiedzi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Błędy w stosowaniu metody dialogowej

  W przeprowadzaniu metody dialogowej zachodzi konieczność wystrzegania się wielu możliwych błędów, jakie popełnia się zwłaszcza w rozmowie z dziećmi i młodzieżą lub osobami od nas zależnymi. Ciekawy zestaw tego rodzaju błędów podaje W. Weber. Każdemu z nich nadaje określoną nazwę. Przytoczone...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /12 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy i poglądy osób badających

  Często spotykanym źródłem powstawania błędów w badaniach sondażowych są niektóre cechy osób je przeprowadzających i ich poglądy, a także poniekąd oczekiwania z nimi związane. Tak na przykład „sympatycznie i skromnie wyglądający oraz naturalnie i grzecznie zachowujący się ankieter może otrzymać...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ankietowe i ich wartość naukowa

  Badania ankietowe —jak wiemy — polegają na zadawaniu respondentom pytań kwestionariuszowych z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są również zazwyczaj pisemnie, tj. za pośrednictwem drukowanego zestawu, zwanego kwestionariuszem. Przeprowadzone w ten sposób badania mają na ogół charakter...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 256

  praca w formacie txt

Do góry