Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

  Diagnostyka resocjalizacyjna – jest dyscypliną naukową zajmującą się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie.

  Diagnoza – to rozpoznanie stanu nieprzystosowania społecznego jednostki, jego opis, wyjaśnienie przyczynowe lub...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /14 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy rodzicielskie i ich wpływ na dzieci

  Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko doświadcza swych pierwszych kontaktów z otoczeniem, a rodzice są wzorem, z którym dzieci się identyfikują. Również rodzina a przede wszystkim postawy rodziców wobec dzieci mają wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka, na jego życie uczuciowe i rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /6 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe kategorie pojęć pedagogiki społecznej

  opieka

     

  Radlińska – działalność kompensacyjno-rewalidacyjną, podejmowaną wobec jednostek niezdolnych do samodzielnej egzystencji (warunek), łącząca się z podjęciem przez opiekuna odpowiedzialności za losy owych jednostek i ich ubezwłasnowolnieniem (główne...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /9 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy rówieśnicze

  pojęcie

  grupa społeczna: mała, pierwotna, nieformalna, a zrzeszanie się młodych w grupy równolatków jest cechą współżycia zbiorowego;

  Cooley – wskazanie że grupa rówieśnicza posiada cechy grupy pierwotnej:

  mała liczebność – bezpośrednia styczność

  prosta...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /4 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje nauczyciela - wychowawcy

  Na początku chciałbym przedstawić krótką charakterystykę. Pedagog (prowadzący chłopców, wychowawca dzieci), pracownik naukowy zajmujący się badaniami oraz pisarstwem w dziedzinie wychowania i oświaty. Pedagog szkolny, stanowisko nauczyciela powołanego do sprawowania opieki wychowawczej nad młodzieżą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /8 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agresja i przemoc u dzieci

  Jednym z najbardziej niepokojących problemów ostatnich lat jest narastająca w różnych dziedzinach naszego życia przemoc i agresja. Niepokojące są zarówno rozmiary tego zjawiska oraz fakt, że dramatycznie obniża się granica wieku osób, które są sprawcami narastających aktów agresji i przemocy. Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /16.03.2011 Znaków /22 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Edukacja zdrowotna w przedszkolu

  Na uświadomienie zagrożeń należy dziecku zwracać uwagę cały czas, wykorzystując wszystkie zajęcia tematyczne, w których zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa wplatają się w treści wykraczające poza edukację zdrowotną. Rozwijanie samokontroli u dzieci to podstawa kształtowania właściwego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /10 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieśmiałość

  Definicje nieśmiałości:

   

  Według Barbary Harwas - Napierały:

  Wyróżniła trzy grupy definicji nieśmiałości:

  •  Definicje nieśmiałości w aspekcie behawioralnym. Definicje te opisują nieśmiałość na poziomie zachowania czyli najbardziej zewnętrznego przejawu tego zjawiska.

  •  Definicje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /5 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ŚRODOWISKA RODZINNEGO WPŁYWAJĄCEGO NA WYCHOWANIE DZIECI W RODZINIE

  Według E. Jackowskiej:

  •  społeczno-ekonomiczne - określające pozycję społeczną i ekono­miczną rodziny i jej poszczególnych członków:

  •  warunki bytowe rodziny: poziom dochodów, sytuacja miesz­ka­niowa

  •  źródła utrzymania rodziny - zawód rodziców i innych doro­słych członków rodziny, źródła...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /3 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieci uczą się dodawać i odejmować?

  Sprawne liczenie i ustalanie, który zbiór zawiera więcej elementów, to nie wszystko. Potrzebna jest jeszcze umiejętność wyznaczania wyniku dodawania i odejmowania. Należy ona do dziecięcego liczenia i kształtuje się na śladach liczenia. Najważniejsze jest tutaj stopniowe odrywanie się od konkretów i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /weronika Dodano /16.03.2011 Znaków /16 813

  praca w formacie txt

Do góry