Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Projektowanie narzędzi badawczych

  Zazwyczaj dopiero po sformułowaniu problemów badawczych i hipotez roboczych przystępuje się do projektowania narzędzi badawczych, czyli dobierania lub konstruowania odpowiednich sposobów umożliwiająpych rozwiązanie tychże problemów czy weryfikowanie przyjętych hipotez. Dzięki temu zapobiega się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja zmiennych w badaniach pedagogicznych

  Ustalenie zmiennych we wszelkiego rodzaju badaniach ilościowych pozwala nie tylko na bardziej adekwatny opis podstawowego problemu badawczego, lecz również na lepsze zdanie sobie sprawy z dużej jego na ogół złożoności i głębsze jego rozumienie. Znaczną w tym pomoc może stanowić uświadomienie sobie tzw...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje problemów badawczych

  Na ogół wyróżnia się problemy naukowo i subiektywnie badawcze, problemy dotyczące właściwości zmiennych i relacji między zmiennymi oraz problemy w postaci pytań rozstrzygnięcia i dopełnienia.

  Problemy naukowo-badawcze „zmierzają do odkryć powszechnie nieznanych zjawisk, do odkryć zjawisk nieznanych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria poprawności problemów badawczych

  W poprawnym sformułowaniu problemów badawczych może — oprócz znajomości ich klasyfikacji — dopomóc również uświadomienie sobie niektórych przynajmniej kryteriów poprawności tego typu problemów. Kryteriami tymi są zwłaszcza: usytuowanie problemów badawczych na tle dotychczasowych osiągnięć naukowych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie metod i technik badawczych

  Najogólniej można powiedzieć, że zarówno metody, jak i techniki badań to sposoby postępowania naukowego, mające na celu rozwiązanie sformułowanego uprzednio problemu. Różnice między nimi upatruje się tutaj w tym, że metody są raczej ogólnie zalecanymi (postulowanymi) sposobami rozwiązywania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba klasyfikacji metod i technik pedagogicznych

  Na użytek niniejszej publikacji przyjmuje się ich podział ze względu na możliwie częste zastosowanie różnego rodzaju metod i technik w badaniach pedagogicznych. Jest to również podział nie w pełni wyczerpujący i rozłączny. Niemniej jednak stanowi przynajmniej próbę pewnego uporządkowania większości...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologiczna poprawność metod i technik badań pedagogicznych

  Oczywiście skuteczne wykorzystanie w pedagogice objętych w zaproponowanej klasyfikacji metod i technik badawczych zależy w dużej mierze od ich poprawności metodologicznej. Ta zakłada przede wszystkim w miarę wysoką ich rzetelność i trafność. Gdy mówimy, że dana metoda (lub technika) badań jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o wiarygodność badań jakościowych

  Uznanie możliwości podejścia pluralistycznego w badaniach pedagogicznych nie może być taryfą ulgową dla badań mało trafnych i rzetelnych. Są nimi często badania jakościowe, odwołujące się do tzw. narzędzi „miękkich” (nieka-tegoryzowanych), „które łatwo [...] zmienić, przekształcić po to, aby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie zmiennych i wskaźników

  Zarówno zmienne, jak i wskaźniki są próbą uszczegółowienia problemów badawczych i tym samym hipotez roboczych. Przy czym zmienne stanowią uszczegółowienie badanych zjawisk ze względu na podstawowe ich cechy. Wskaźniki natomiast określają każdą z wyodrębnionych zmiennych. Zadaniem ich jest znalezienie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie problemów badawczych

  Nic dziwnego więc, iż jednym z głównych założeń metodologicznych jest twierdzenie, że wszelki postęp w jakiejkolwiek dziedzinie nauki zależy głównie od umiejętności stawiania pytań, czyli — inaczej wyrażając się — formułowania problemów badawczych. Nie każde jednak pytanie, postawione przez...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 994

  praca w formacie txt

Do góry