Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Przebieg studiów

   

  a) Postępowanie kwalifikacyjne

  O przyjęcie na uczelnię wyższą mogą się ubiegać ci absolwenci liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny (należy dodać, że w roku 2006 Minister Edukacji Narodowej i sportu wprowadził tzw. „amnestię maturalną”, na mocy której uczniowie, którzy nie przekroczyli...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /28 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczelnia jako organizacja

   

  a) Podstawowe jednostki organizacyjne

  Zwykle w uczelniach publicznych podstawowe jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje senat uczelni, natomiast w uczelniach niepublicznych sprawy te określa statut. Głównym warunkiem, jaki musi spełniać podstawowa jednostka organizacyjna jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /19 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła wyższa jako organizacja

   

  a) Szkoły wyższe - informacje ogólne

  Zwykle każdy student po raz pierwszy styka się ze swoją uczelnią jeszcze w szkole średniej, na etapie wyboru odpowiedniego dla siebie kierunku studiów. W lutym, marcu i kwietniu, najczęściej w weekendy, uczelnie organizują tzw. dni otwarte dla kandydatów. Wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /26 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System edukacji w Polsce

   

  a) Co to jest system edukacji i jak wygląda on w Polsce?

  Każdy, kto chce zdobyć umiejętności akademickie, prawdopodobnie jest, lub wkrótce będzie, studentem. To zaś oznacza, że ma już za sobą długą drogę edukacji, począwszy od przedszkola, klasy "0", poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, liceum...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /24 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSKONALENIE WYMOWY W GRUPIE NAJMŁODSZEJ

  Niemałym problemem już w grupach najmłodszych jest niewyraźna mowa dziecka a nawet zespół opóźnienia rozwoju mowy czynnej. Dziecko takie mówi bardzo mało albo wcale a jego gramatyka jest nieprawidłowa.

  Z powodu niewyraźnej mowy nie nawiązuje kontaktu z innymi rówieśnikami, co może...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROGRAM PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM

  1. POJĘCIE I CECHY CHARAKTERU UCZNIA ZDOLNEGO

  Szkoła współczesna (nie tylko polska) nastawiona jest na kształcenie powszechne, pracuje z uczniem przeciętnym, boryka się ze słabym i nie widzi uczniów zdolnych. Ci ostatni znudzeni nie rozwijają się na miarę swych możliwości, nie czynią odpowiednich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /13 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ZDOBYWANIA INFORMACJI O DZIECKU

  Obserwacja- podstawowa metoda gromadzenia informacji, polegająca na systematycznym rejestrowaniu zachowań osoby obserwowanej oraz na interpretacji uzyskanych danych.

  obserwacja luźna- polega na swobodnym , nie ustrukturalizowanym, nie zamierzonym uprzednio zbieraniu danych w trakcie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

  Rozwój fizyczny:

  Rozwój układu nerwowego: *duża pobudliwość nerwowa (zmienność usposobienia) *duża skłonność do płaczu i śmiechu (labilność emocjonalna) *hałaśliwość *szybkie znużenie *płytki sen ponieważ obwodowy i centralny układ nerwowy dopiero stopniowo się rozwija *zwiększa się masa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /11 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne problemy patologii społecznej

  1. WstępMianem patologii społecznej w socjologii określa się zachowanie jednostek i określonych grup społecznych sprzeczne z wartościami lub normami danej kultury. Mogą one dotyczyć zarówno pojedynczych osób, rodzin lub struktur organizacyjnych.

  Do zakresu zachowań dewiacyjnych zaliczyć można:•...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /9 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy psychopatyczne u człowieka

  egocentryzm,

  neurotyczność,

  przesadne, narcystyczne poczucie własnej wartości,

  brak wyrzutów sumienia lub poczucia winy,

  brak empatii,

  kalkulatywność,

  impulsywność,

  skłonność do oszukiwania i manipulacji,

  impulsywność i słaba...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /zofia Dodano /17.03.2011 Znaków /543

  praca w formacie txt

Do góry