Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  EDUKACJA RÓWNOLEGŁA: POJĘCIE, CECHY, BADACZE

  znaczenie szerokie: całokształt wpływów i oddziaływań zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, intencjonalnych i nieintencjonalnych, świadomie ale i okazjonalnie, przypadkowo na dzieci , młodzież i dorosłych.

  znaczenie wąskie: element, ogniwo ed. równoległej w ujęciu szerokim. Kształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pisanie prac dyplomowych

   

  a)

  Prace końcowe

   

  Właściwie każdy student w trakcie studiów ma do czynienia z pracami końcowymi. Oczywiście od specyfiki kierunku, na którym studiuje zależy, jak dużą ilość prac będzie musiał napisać. Naturalną rzeczą jest, że student filologii będzie autorem znacznie większej ich liczby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdawanie egzaminów

   

  a)

  Jak opanować stres egzaminacyjny?

   

  Egzaminy to nie tylko nieodzowny element studiowania, ale życia ludzkiego w ogóle. Jeśli się nad tym głębiej zastanowimy, to okazuje się, że właściwie każdy nowy etap naszego funkcjonowania wiąże się z jakimś zdanym (lub nie) egzaminem (rozmowa...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka robienia notatek

   

  a)

  Po co notować ?

   

  Robienie notatek jest nieodzownym elementem studiowania. Ze względu na korzyści, jakie przynosi zapisywanie informacji, warto to robić wszędzie: na wykładach, zajęciach, w bibliotece, na bieżąco z czytanych lektur. Należy także zapisywać wszelkie terminy i sprawy do...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /13 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizowanie nauki

   

  Planowanie nauki

   

  System studiów opiera się na następującym schemacie: kilkumiesięczny okres nauki, zakończony egzaminami czyli sesją. Zatem, wiedza zdobywana w trakcie semestru jest sprawdzana podczas egzaminu, który jest oddalony w czasie o kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. To wystarczająco...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /31 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uczenie się, a studiowanie

   

  a) Realia studiowania

  Specyfika studiów wyższych powinna polegać na tym, że student sam wytycza swój rozwój, uczy się samodzielnego myślenia, pracuje także nad swoim charakterem, samodzielnie znajduje potrzebne mu materiały, potrafi oddzielać treści istotne od mniej istotnych. Nauczyciel zaś to osoba...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /17 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co każdy student powinien wiedzieć ?

   

  a) Urlopy od zajęć

  Każdemu studentowi przysługuje prawo do uzyskania urlopu od zajęć w uczelni. Zasady przyznawania urlopów każda szkoła wyższa określa w regulaminie studiów. Zwykle urlopy (tzw. dziekańskie) przyznawane są na okres jednego semestru lub jednego roku (z wyjątkiem urlopu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwości studiowania za granicą

   

  a) Co to jest Program Erasmus?

  Czynnikiem, który ułatwia dostęp do studiowania za granicą studentom polskich uczelni jest rozwój współpracy pomiędzy Polską a innymi państwami, także na polu edukacji. Studenci najczęściej wyjeżdżają w ramach programu Erasmus. Program ten powstał w roku 1987, a jego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skąd wziąć pieniądze na studia??

   

  Wstęp - Rozpoczęcie studiów większość osób napawa optymizmem – fakt dostania się na wymarzony kierunek, dobra atmosfera na uczelni, świetni ludzie na roku. Jest tylko jedno „ale”. Nawet wówczas, gdy student uczy się na studiach dziennych w szkole państwowej, potrzebne mu są pieniądze. Mieszkanie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /20 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze dokumenty studenta

   

  a) Teczka akt osobowych studenta

  Każdy student na swojej uczelni ma założoną teczkę akt osobowych. Przechowuje się w niej wszystkie dokumenty związane z przebiegiem studiów. Zatem znajdują się tam:

  dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym:

  oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, a w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Lenka Dodano /23.03.2011 Znaków /13 625

  praca w formacie txt

Do góry