Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  OBSZARY ZAGROŻEŃ WSPÓŁ. ŚROD. WYCHOWAWCZEGO

  Obszary:

  1. Dotyczy funkcjonowania szkoły,

  2. Obszar wych. pozaszkolnego,

  3. Niekorzystne zmiany w sferze wartości,

  4. Osamotnienie współczesnego człowieka,

  5. Zagrożenie w sferze informacji (eksplozja inf., dezinformacja, relatywizm poznawczy, etyczny),

  6.W sferze interakcji,

  7. Ekspansja kultury...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REINTERPRETACJA POJĘCIA ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE, UWARUNKOWANIA, ROZUMIENIE POJĘCIA: ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE CZŁOWIEKA

  Dziś pojęcie środowiska wychowawczego uległo trochę zmianie, która uwarunkowana jest czynnikami:.

  I GRUPA – procesy, zjawiska, wydarzenia jakie miały miejsce w skali globalnej świata

  II GRUPA - czynniki o charakterze rodzinnym związane u nas w kraju a procesami transformacji systemowej (politycznej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJE: ŚRODOWISKO A ROZWÓJ CZŁOWIEKA

  W świetle teorii naturalistycznej - środowisko jest traktowane jako miejsce naturalnego rozwoju dziecka, w którym zachodzi pielęgnowanie tego rozwoju.

  W świetle teorii pozytywistycznej - środowisko to ogół warunków celowo i świadomie organizowanych, prowadzących do określonych zmian rozwoju dzieci i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE WYCHOWANIA , PODMIOTOWOŚĆ WYCHOWANIA DZIECKA W ŚRODOWISKU JEGO ŻYCIA

  Wychowanie wg. Radlińskiej – to pomoc w procesie wzrastania i pomoc w procesie wdrażania, wprowadzania w świat społeczny i świat kultury.

  Wychowanie w świetle pedagogiki humanistycznej – proces , który ma służyć człowiekowi. Zakłada się, że człowiek to jednostka wolna, indywidualna, jest najwyższą...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE

  W świetle pedagogiki humanistycznej ( prof. A. Przecławska, prof. Kawula, prof. A. Kargulowa) – Środowisko wychowawcze tworzy:

  Kultura stosunków między ludźmi, kontakty, porozumiewanie się, umiejętność porozumiewania się

  Świat symboli kulturowych, wartości materialne i duchowe, które są...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO KULTUROWE

  Środowisko kulturowe – tworzy ogół wartości, dóbr materialnych i duchowych udostępnionych i przekazywanych przez pokolenia starsze; ma charakter obiektywny.

  Środowisko kulturowe może stać się subiektywne wychowawczo wtedy, gdy bodźce z tego środowiska zostaną przyjęte przez człowieka i przeżyte w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODOWISKO SPOŁECZNE

  wg.Znanieckiego – środowisko społeczne tworzą jednostki, grupy społ., z którymi człowiek styka się w ciągu życia stale przez czas dłuższy lub tylko chwilowo, publicznie lub prywatnie, w sposób pośredni lub bezpośredni.

  Środowisko społ., dziecka tworzy szkoła, grupa rówieśnicza, sąsiedzka...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ŚRODOWISKA W ŚWIETLE TEORII EDUKACJI HUMANISTYCZNEJ

  TEORIA EKOLOGI HUMANISTYCZNEJ – BRONFENBRENNER

  Środowisko tworzy ogół warunków materialnych i niematerialnych oraz ich wzajemne powiązania. Teoria ta uwzględnia aktywna rolę człowieka w środowisku (budowaniu, przekształcaniu).

  4 sfery tworzące środowisko w świetle tej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO W POLSCE

  POCZĄTKI- Komisja Edukacji Narodowej, rozwój różnych form ed. pozaszkolnej: świetlice, tereny gier i zabaw

  1920-35 r. – dynamiczny rozwój różnych form eduk.: świetlice, ogrody jordanowskie, ogniska przyjaciół dzieci, domy kultury, biblioteki, czytelnie dla dzieci najbiedniejszych, ZHP, chóry, koła...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ED. RÓWNOLEGŁA: GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA, OGNIWA EDUKACJI, NOWE WYZWANIA

  KIERUNKI DZIAŁANIA; NOWE WYZWANIA:

  edu. równoległa musi przestrzegać zasady indywidualności. niezależności, autonomii człowieka

  musi szanować prawo człowieka do własnego bytu, do samo kształtowania się

  ma być edukacją trzech żyjących pokoleń: dzieci i młodzieży, ludzi czynnie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /04.08.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt

Do góry