Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Rodzina potrzebująca pomocy może korzystać z...

  1. Pozarządowe formy pomocy społecznej:

  - Nasz Dom

  - Ośrodek Pomocy Dzieciom „Dobry Pasterz”

  2. Poradnie pozarządowe

  3. Stowarzyszenia środowiskowe i pozarządowe: świetlice, kluby, place gier i zabaw

  4. Działalność Caritas Archidiecezji Białostockiej  :

  - Dom Matki i Dziecka

  - Dom dla...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZARZĄDOWE OBSZARY I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA RODZINY - Stowarzyszenie

  Grupa dorosłych lub młodzieży posiadająca własną strukturę organizacyjną: członkowie grupy podejmują wspólne zadania i podporządkowują się obowiązującym normom postępowania; przynależność do tej grupy ma charakter dobrowolny. Tworzą je ludzie działający na mocy prawa. Podejmują oni...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSZARY WSPARCIA DZIECKA I RODZINY: RZĄDOWE INSTYTUCJE I FORMY WSPARCIA, KIERUNKI

  Główne kierunki pomocy:

  profilaktyka wychowawcza – ujawnianie zarówno uwarunkowań negatywnych zaburzających rozwój, jak też tych elementów środowiska, które obecnie nie wywołują zagrożenia, ale mogą w przyszłości;

  kompensacja – wyrównywanie braków środowiskowych i organicznych;

  ratownictwo –...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGROŻENIA STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEJ POLSKIEJ RODZINY

  1.Pogarszające się warunki materialne: degradacja ekonomiczna rodzin bezrobotnych, wielodzietnych, niepełnych, samotnych matek, bezdomność,  

  2. Mediatyzacja życia rodzinnego: dezintegracja i dezorganizacja życia rodzinnego za sprawą pozornego bycia razem podczas oglądania tych samych programów TV w tym...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Badania nad rodziną dotyczą...

  Rodziny normalnie funkcjonującej

  Rodziny dysfunkcyjnej (zagrożenia pod względem materialnym, strukturalnym na skutek występowania zjawisk dewiacyjnych co może prowadzić do powstawania rodzin ubogich, bezdomnych, bezrobotnych, osieroconych, rozwiedzionych, rozluźnienia więzi emocjonalnej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Główne kierunki badań

  Struktura rodziny

  Funkcjonowanie rodziny pod wzg. materialnym, emocjonalnym, wychowawczym, opiekuńczym, kulturalnym.

  Zmiany jakie zachodzą we współczesnej rodzinie – czynniki warunkujące zmiany

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Geneza badań empirycznych w Polsce

  Pierwsze badania były prowadzone w okresie międzywojennym przez socjologów – prof. Znanieckiego, Hałasińskiego, L. Krzywickiego. Koncentrują się głównie na rodzinie chłopskiej; na rodzinie polskiej na emigracji, badają funkcjonowanie rodziny na skutek wyjazdu jednego z rodziców.

  Pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KIERUNKI I PROBLEMATYKA BADAŃ NAD RODZINĄ - Badania nad rodziną

  Etapy rozwoju badań nad rodziną:

  1.    XVIII w. -  podejście biologiczno – antropologiczne: więzi biologiczne rodziny, opisuje rodzinę w przeszłości, na przestrzeni wieków.

  2.  Połowa XIX w. – badania nad teraźniejszością rodziny: Pierwsze badanie miało miejsce we Francji – F. de Play- badania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPOLOGIA RODZINY

  1. Kryterium liczby osób żyjących w małżeństwie:

  - monogamiczna ( 1 mąż, 1 żona)

  - poligamiczna ( 1 mąż, wiele żon)

  - małżeństwo grupowe

  2. Kryterium doboru małżonków:

  - małżeństwo endogamiczne (dobór małżonka z tego samego środowiska)

  - małżeństwo egzogamiczne ( z różnych klas)

  3...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA JAKO WSPÓLNOTA OSÓB

  wspólnota – naturalne zespolenie ludzi za względu na wspólnie odczuwalny cel, podobne wzajemne uczucie i naturalne wspólne dążenie, zakłada zbieżność uczuć i pragnień

  zrzeszenie – stanowi sztuczne zorganizowanie się ludzi dla osiągania wspólnych celów, opiera się na racjonalnym działaniu...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt

Do góry