Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Obserwacja bezpośrednia i pośrednia

  Ze względu na kontakty obserwatora z obserwowanymi wyróżnia się obserwację bezpośrednią i pośrednią. Obserwacja bezpośrednia dotyczy zachowań (reakcji) osób obserwowanych w bezpośrednim z nimi kontakcie. Tak więc wymaga ona osobistej obecności badacza, tj. on sam dokonuje spostrzeżeń interesujących...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja standaryzowana i niestandaryzowana

  Obserwacja z uwagi na stopień jej ustrukturalizowania (standaryzacji) przybiera zwykle postać obserwacji ustrukturalizowanej lub nieustrukturalizowanej, nazywanej także obserwacją standaryzowaną albo niestandaryzowaną. Obserwacja ustrukturalizowana (standaryzowana) polega na obserwowaniu osób nie tylko pod...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja jawna i ukryta

  Stosowanymi w badaniach pedagogicznych rodzajami obserwacji, wyodrębnionymi ze względu na stopień jej jawności (otwartości), są również obserwacja jawna i ukryta. W obserwacji jawnej obserwator występuje oficjalnie jako badacz. To znaczy, osoby badane wiedzą że są przez niego obserwowane. W sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeprowadzanie badań

  Kolejnym etapem badań pedagogicznych jest samo ich przeprowadzanie. Zależy ono nie tylko od odpowiednio dobranych lub samodzielnie skonstruowanych metod i technik badawczych, lecz także w niemałej mierze od sposobu posługiwania się nimi, w tym zwłaszcza przestrzegania określonych warunków poprawnego ich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność wskaźników w postępowaniu badawczym

  Podobnie jak zmienne, tak samo wskaźniki odgrywają w badaniach pedagogicznych niepoślednią rolę. Bez nich szczególnie badania ilościowe w pedagogice skazane byłyby na znaczną powierzchowność i ogólnikowość, a tym samym na nienadążanie za wymaganiami metodologicznymi stawianymi tego rodzaju badaniom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie wyników badań

  Ostatnim etapem badań jest przeważnie opracowanie zgromadzonych za ich pomocą wyników. Nie jest ono bynajmniej —jak twierdzi się niekiedy — przedsięwzięciem czysto technicznym czy formalnym. Wymaga także niemałej inwencji twórczej. Przy okazji warto wspomnieć, iż niektórzy badacze lepiej radzą sobie ze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki empiryczne, definicyjne i inferencyjne

  W zależności od charakteru wskazywanej przez wskaźniki zmiennej i rodzaju związku, jaki łączy je z nią, mówi się o trzech typach wskaźników, mianowicie empirycznych, definicyjnych i inferencyjnych.

  Wskaźniki empiryczne wskazują na zmienną dającą się łatwo i bezpośrednio zaobserwować. Zachodząca...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zmiennych i wskaźników w badaniach pedagogicznych

  Jak wspomniano na wstępie omawiania zmiennych i wskaźników, stanowią one nieodłączny atrybut badań ilościowych w pedagogice. Nade wszystko ułatwiają konstruowanie w miarę trafnych i rzetelnych metod i technik badawczych. Decyduje o tym często nieuwzględnianie w badaniach zbyt wielu zmiennych, lecz na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy badań pedagogicznych

  Wszelkie badania charakteryzują się ściśle określonym przebiegiem, poczynając od uświadomienia sobie potrzeby ich przeprowadzenia, a kończąc na opracowywaniu materiału badawczego. Inaczej mówiąc, każde z badań przebiega w kilku następujących po sobie etapach. W badaniach pedagogicznych są one na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułowanie problemów badawczych

  Drugim etapem badań pedagogicznych, który niejednokrotnie w metodologii badań zarówno pedagogicznych, jak również psychologicznych i socjologicznych omawiany bywa łącznie z pierwszym etapem, jest formułowanie problemów badawczych i związanych z nimi hipotez roboczych. O tym, co rozumie się przez problemy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 204

  praca w formacie txt

Do góry