Pedagogika /1 348 prac/

 • Ocena brak

  Pedagogika jako nauka o kształceniu i wychowaniu (nauka o edukacji)

  Sama nazwa pedagogika jest pochodzenia greckiego i oznacza “kierowanie dzieckiem”. Pierwotny sens tej nazwy nie wskazywał na teoretyczny charakter pedagogiki lecz uwydatniał jej praktyczne znaczenie. W czasach greckich dzięki działalności sofistów – pedagogika stała się nie tylko praktycznym działaniem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pedagogiki

  Istnieją trzy podstawowe funkcje pedagogiki:

  diagnostyczna - zbieranie obiektywnych informacji o rzeczywistości

  prognostyczna - określenie na podstawie zgromadzonej wiedzy prawidłowości odnoszących się do przyszłych zmian i przyszłego rozwoju rzeczywistości

  instrumentalno - techniczna -...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania pedagogiki według Heliodora Muszyńskiego

  Heliodor Muszyński zadania pedagogiki podzielił na trzy grupy:

  zbieranie wiadomości o rzeczywistości wychowawczej, dokładny opis rezultatów tej obserwacji, określenie przebiegu procesów wychowawczych

  zebranie wyników obserwacji, określenie i wyjaśnienie związków przyczynowo - skutkowych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje wychowania

  umysłowe (intelektualne) - kształtowanie aktywności intelektualnej, zaszczepianie potrzeby rozwijania własnego umysłu, kształtowanie kompetencji, uzdolnień i zainteresowań

  moralne - oddziaływania wychowawcze, których celem jest wykształcenie w wychowankach takich dyspozycji psychicznych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Wychowanie

  Wychowanie to zbiór działań, których celem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju człowieka i przygotowanie go do funkcjonowanie w społeczeństwie. Wychowanie to zbiór takich oddziaływań, które zmierzają do osiągnięcia określonych efektów wychowawczych, czego rezultatem staje się zespół...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika specjalna

  Zakres pedagogiki specjalnej obejmuje nauczanie i wychowanie osób, które z powodu zaburzeń psychofizycznych lub społecznych mają utrudniony kontakt z otoczeniem i środowiskiem społecznym.

  Pedagogika specjalna dzieli się na:

  pedagogikę rewalidacyjną (wychowanie i kształcenie osób z...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedagogika społeczna

  Pedagogika społeczna - zwana także pedagogiką środowisk wychowawczych - zajmuje się zróżnicowanymi warunkami środowiskowymi, w których występują procesy związane z wychowaniem człowieka w ciągu całego jego życia. Jednym z jej zadań jest określenie sposobu organizacji środowiska wychowawczego, aby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problematyka pedagogiki

  Zadaniem pedagogiki jest określenie, opisanie i wyjaśnienie zjawisk zachodzących w procesie wychowawczym. Do jej zadań zalicza się także wychowanie adekwatne do przyjętego celu i kierunków rozwoju społecznego.

  Cele wychowania określają działalność podjętą w procesie wychowawczym. Służą w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie pedagogiki

  Pedagogikę najogólniej można zdefiniować jako naukę o wychowaniu i nauczaniu. W jej zakres wchodzi teoria dotycząca wszelkiej działalności wychowawczej. Na gruncie pedagogiki formułowane są treści, cele, metody, środki i formy odnoszące się do całego procesu wychowawczego. Pedagogika skupia się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia pedagogiczne - RODZINNY DOM DZIECKA

  Dom dziecka oparty na zasadzie wychowania rodzinnego; wzorem takiego domu były zakładane przez K. Jeżewskiego „gniazda sieroce", podobnie jak poszczególne domy wioski dziecięcej w Trogen (Szwajcaria). W Polsce od 1958 zaczęto tworzyć takie domy; ich organizacja polega na wyodrębnianiu w większym domu 8-15...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /Mark Dodano /05.08.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt

Do góry